SiD

Jeg hadde kraftig klimaangst. Jeg kunne ikke se på nyheter, og jeg skulket naturfagstimene | Mia Cathryn Haugen Chamberlain

 • Mia Cathryn Haugen Chamberlain (21)
  Mia Cathryn Haugen Chamberlain (21)
  Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom
De norske skolestreikernes fremste krav var «ingen nye oljelisenser». Dette kravet tar vi til retten, skriver Mia Cathryn Haugen Chamerbail (21), sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Det var ikke fakta fra forskere og aktivister som bekymret meg, men apatien hos voksne og politikere. Nå saksøker jeg staten.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Klimaangst hos ungdom er blitt mye omtalt i mediene. Men det virker som mange har misforstått hva årsaken til angsten er.

Mia Cathryn Haugen Chamberlain (21), sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

De som har misforstått, skylder på klima- og miljøorganisasjonene og aktivister som Greta Thunberg og mener de skaper angst hos unge.

Jeg kan ikke snakke for alle, men min opplevelse har vært helt motsatt. Miljøbevegelsen reddet meg fra den altoppslukende angsten.

Fakta fra forskere og ansvarliges apati

Jeg hadde kraftig klimaangst. Jeg kunne ikke se på eller lese nyheter. Jeg skulket naturfagstimene i noen måneder, fordi vi lærte om global oppvarming og konsekvensene det ville ha.

Jeg forlot bordet ved middagsselskaper da de voksne smått begynte både å diskutere og tulle med klimakrisen.

Men det var ikke fakta fra forskere og engasjerte sjeler som bekymret meg. Det var apatien hos voksne og politikerne. Det var voksne som snakket om klimakrisen og hvor alvorlig den er, og samtidig viste tydelig mangel på vilje til å ta grep, endre på egne vaner eller stemme annerledes.

Det var politikere som nektet å erkjenne at Norges oljeproduksjon også står til ansvar.

Jeg følte meg alene

Håpet fant jeg hos organisasjoner. En miljøbevegelse som har forslag til løsninger, og som tør å kjempe sammen for dem. Det var det eneste som lettet angsten.

Det verste med å ha klimaangst i 2016 var at jeg følte meg helt alene. Det slipper ungdom med klimaangst i dag, for vi har skapt en samlende bevegelse av klimastreiker, hvor ungdom kan se hvor mange som bryr seg, og stille krav sammen.

Men det kan ikke stoppe der. For å forhindre mer klimaangst må det til flere løsninger og flere midler.

Rundt 9000 ungdommer i Natur og Ungdom saksøker derfor staten for brudd på miljøparagrafen, § 112 i Grunnloven.

Vi saksøker staten

Paragrafen sier blant annet: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», og at staten aktivt skal ivareta dette. Det gjør ikke staten ved å dele ut stadig nye oljefelt lenger nord enn noensinne i Arktis.

Faktaene er:

 • Utslipp fra fossile brensler, som olje og gass, er det største bidraget til menneskeskapte klimaendringer.
 • Norge eksporterer 500 millioner tonn CO₂ hvert år, i form av fossilt brensel.
 • Forskning viser at en reduksjon i norsk oljeproduksjon vil ha en vesentlig positiv klimaeffekt.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk overlevert tre krav fra klimastreikerne 22. mars. Ett av dem var «Ingen flere oljelisenser».

Vi har vært en runde i tingretten. Der vant vi på tre av fire punkter. Vi tapte på det siste, ettersom det ble dømt at norske myndigheter ikke har en plikt knyttet til utslipp av CO₂ i utlandet fra eksportert norsk olje og gass.

Vi mener norsk olje fremdeles er norsk, uansett om den brennes her eller i EU.

I Norge var skolestreikernes fremste krav «ingen nye oljelisenser». Dette kravet tar vi til retten. Natur og Ungdom og Greenpeace skal 5. november til lagmannsretten i vårt søksmål mot staten. Norge må slutte å bore etter olje i Arktis!


Les også

 1. Når skal dere slutte å svikte oss på klimafronten?

 2. Klimastreikerne er blitt hørt i statsbudsjettet

 3. Tiden for å tro på at markedet rydder opp i klimaendringene, er over


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Klima
 2. Klimastreik
 3. Natur og Ungdom
 4. Klimaendringer