SiD

Samferdselsgruppen i Natur og Ungdom: Fremtidens fremkomstmiddel er tog, ikke fly!

  • Samferdselsgruppen i Natur og Ungdom
Her er samferdselsgruppen i Natur og Ungdom utenfor Bergen togstasjon. Avbildet (fra venstre): Morten Hansen, Matilde Løvvik, Lea Nesheim, Even Mjaaland og Johanne Frost Klepp.

At Norge prioriterer «monstervei» og rullebaner som kan føre til økt flytrafikk fremfor et bedre togtilbud, er helt bak mål.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Samferdselsgruppen til Natur og Ungdom har i høst vært på togturné i Sør-Norge. Formålet med turneen var å spre budskapet om fordelene med tog. Vi ville fokusere på nordmenns reisevaner.

Mange av aksjonene har gått ut på å takke togreisende for at de velger å reise miljøvennlig. Det er flott å se hvor mange som velger å ta tog fremfor fly eller bil.

Samtidig er det tydelig at enda flere ville valgt tog om pris og reisetid hadde blitt redusert og dersom avganger og kapasitet hadde økt.

Utsolgt og dyrt

I løpet av turneen har vi vært innom Førde, Voss, Bergen, Stavanger, Egersund, Flekkefjord, Kristiansand, Kongsberg, Moss og Hamar. Vi har holdt aksjoner og skoleringer sammen med Natur og Ungdoms lokallag.

Mange kom opp til oss og sa det var veldig bra at noen retter oppmerksomhet mot denne problemstillingen. Men de vi møtte, fortalte også at de ikke alltid tar toget fordi det er utsolgt eller for dyrt. Eller fordi de rett og slett ikke har tid.

Nordmenn er europamestre i flyreising. Vi ligger på førsteplass når det kommer til innlandsflyvninger per innbygger. Slik kan vi ikke fortsette!

Kortere reisetid

De mest trafikkerte flyrutene i Norge i dag er strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Dette er strekninger som også har tog som reisealternativ. Mange velger likevel fly fremfor tog på grunn av kortere reisetid.

Dette er et av skiltene som samferdselsgruppen til Natur og Ungdom laget på togturneen

Å redusere antall flyreiser og erstatte reisen med tog er det beste klimatiltaket vi som enkeltpersoner kan gjøre. Men i dag er togtilbudet i Norge for dårlig. Det er ikke et reelt alternativ.

Regjeringen er nødt til å satse på høyhastighetstog slik at tog kan bli konkurransedyktig med fly.

Ungdom vil ta ansvar

Ungdom har også lyst til å kutte i flyreiser. I vår gjennomførte Natur og Ungdom sammen med Ipsos en spørreundersøkelse som viser at ungdom vil ta ansvar. 35 prosent av respondentene mellom 8 og 19 år svarte at de enten var svært eller meget villig til å fly mindre av hensyn til klima.

Det er viktig at regjeringen tar ansvar for at togtilbudet i Norge blir konkurransedyktig slik at disse ungdommene kan velge miljøvennlige reiser når de blir eldre.

Les også

Si ;D-innlegg: Klimastreikerne er blitt hørt i statsbudsjettet

I andre europeiske land, som blant andre Sverige og Frankrike, har en sterk jernbane lenge vært en stor satsing.

Her i Norge planlegger man derimot å bygge store motorveier og en tredje rullebane på Oslo lufthavn diskuteres. At Norge prioriterer «monstervei» og rullebaner som skal stimulere til økt flytrafikk fremfor et bedre togtilbud, er helt bak mål.

Fremtidens fremkomstmiddel er tog, ikke fly!

– Matilde Løvvik (20), Even Mjaaland (21), Lea Nesheim (18), Morten Hansen (19) og Johanne Frost Klepp (21)Vil du lese mer om samme tema? Ta en titt på disse:

Les også

  1. Drømmen om å gjøre Fredrikstad og Tønsberg like interessant som Oslo, oppfylles ikke ved å legge togstasjonene utenfor byen

  2. Jeg hadde kraftig klimaangst. Jeg kunne ikke se på nyheter, og jeg skulket naturfagstimene

  3. 13 opp- og nedturer for vei og jernbane i statsbudsjettet


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Natur og Ungdom
  2. Tog
  3. Fly
  4. Flyskam