SiD

Høyre må ta kampen for norsk EU-medlemskap | Emma Erlandsen

  • Emma Erlandsen (21)
    Emma Erlandsen (21)
    Leder, Bergen Unge Høyre

Den yngre generasjonen har mye den skulle ha sagt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Høyre er det eneste partiet som har programfestet et JA til norsk EU-medlemskap, likevel har dette vært en ikke-sak de siste seks årene vi har sittet i regjering. Nå er det på tide at Høyre løfter debatten og får på plass en folkeavstemning i neste stortingsperiode.

Forrige uke var det 25 år siden vi hadde siste folkeavstemning om EU i Norge. Mye har forandret seg siden 1994, og både dagens trusselbilde og argumenter for og imot er annerledes. I tillegg er det en hel generasjon som ikke har fått være med på å påvirke norsk europapolitikk.

Avgjørende avtale

Behovet for å være del av et fellesskap er i dag mye større enn det var i 1994. Norge, et lite og rikt land, har klart seg fint frem til i dag. Men hvem vet hvor vi står i fremtiden? Landet vårt ligger langt nord, men vi er fremdeles en del av Europa. Vi er tjent med sterke bånd til våre naboland.

Dersom sterke krefter innen fagbevegelsen, Senterpartiet, SV og Rødt får det slik de vil, er også EØS-avtalen truet. De vil skrote en avtale som er helt avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk økonomi. Arbeiderpartiet vil da stå igjen alene som garantisten for EØS-avtalen på venstresiden og kan risikere å måtte forhandle den bort i et eventuelt samarbeid.

Emma Erlandsen (21), leder i Bergens Unge Høyre.

Viktigere enn noen gang

Det er derfor viktigere enn noen gang at Høyre får løftet opp debatten om EU-medlemskap. Folk vet ikke hva som står på spill, og hvorfor Norge er bedre tjent med å være et fullverdig medlem i unionen. Norge er allerede langt på vei fullintegrert i EU og EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, men uten å være representert i de maktutøvende organene. Vår nasjonale selvråderett blir med andre ord ikke ivaretatt gjennom EØS, og Norge burde være med på diskusjonen og påvirke EUs politikk.

Les også

Unge Høyre vil ha ny EU-avstemning i neste stortingsperiode

EU er også en progressiv aktør innen klima og miljø. Ironisk nok er også mange av de største klimaforkjemperne imot norsk EU-medlemskap, selv om unionen har den eneste forpliktende klimaavtalen i verden. Norge kan ikke få ned utslippene i verden alene, og begge parter har mye de kan bidra med dersom vi blir et fullverdig medlem.

Høyre, som et ansvarlig parti, burde være den største pådriveren for norsk EU-medlemskap. I regjeringsforhandlingene har partiet glemt at vi alltid har vært globalister. Det er ikke bra nok. Vi må løfte den sårt trengte EU-debatten opp igjen og få på plass en folkeavstemning i neste stortingsperiode.

Det er for lenge siden sist, og den yngre generasjonen har også mye den skulle ha sagt.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. EØS
  2. EU
  3. Folkeavstemning
  4. Europapolitikk