SiD

Hva gjør digitaliseringen med studentene? | Susanne Ulven Børsum

  • Susanne Ulven Børsum (20)
    Susanne Ulven Børsum (20)
    Politisk nestleder, Høyres studenterforening i Bergen.
Det blir mer utfordrende enn noensinne å danne et sosialt nettverk for de nye studentene når mye av undervisningen nå er blitt digitalisert, skriver Susanne Ulven Børsum.

Vi må gjøre hverdagen lettere for ensomme studenter.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Koronaen kom feiende over oss i starten av mars og har siden det
snudd både livet og hverdagen på hodet, spesielt for studentene.

Fra å fysisk delta på seminarer, forelesninger og fadderuke er det fysiske oppmøtet for studentene blitt kraftig redusert og på enkelte områder avlyst.

Nettundervisning

I disse dager foregår det meste av undervisningen på digitale plattformer som Teams og Zoom. På den ene siden vil dette være positivt. Digitaliseringen er fremtidsrettet og i tråd med samfunnsutviklingen. Korona-situasjonen har gjort at universitetsundervisningen er blitt digitalisert raskere enn forventet.

Imidlertid har dette også fått konsekvenser for mange. For det er ikke til å legge skjul på at det har påvirket oss studenter, og spesielt alle de nye studentene som har startet på første året.

I koronakrisen er det forståelig at det må settes inn strenge tiltak når det er nødvendig, for å redusere smitten. Likevel ønsker jeg å uttrykke min bekymring for studentene og deres psykiske helse.

Susanne Ulven Børsum (20), Politisk nestleder, Høyres studenterforening i Bergen.

Stor overgang

Overgangen fra videregående til høyere utdanning har alltid vært stor, nå blir
den enda større.

Det blir mer utfordrende enn noensinne å danne et sosialt
nettverk for de nye studentene når mye av undervisningen nå er blitt digitalisert.

Når man i studietiden ikke har et sosialt nettverk rundt seg, som familie og venner, vil ensomheten komme fort krypende. Studietiden blir dermed tyngre. Dette vil kunne medføre at flere dropper ut av studiet.

Gjør noe, nå!

Det fremgår av en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet at så mange
som én av tre studenter føler seg ensomme. Dette er skremmende høye tall.
Men det som er enda mer skremmende, er at jeg tror at tallet vil fortsette å
vokse frem til vi har fått kontroll på korona-situasjonen.

En undersøkelse av Opinion for Røde Kors viser at 45 prosent av unge mellom 16 og 24 år føler seg ensomme grunnet koronaviruset. Dette tilsier nesten halvparten av oss unge. Disse tallene viser at det er et enormt behov for å sette i gang strakstiltak. Mental helse må tas på alvor.

Jeg mener personlig at de høyere utdanningsinstitusjonene må gå sammen med studentene for å utrede sosiale tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for
studentene. Dette kan være sosiale nettarrangementer eller lignende. Vi må ta vare på studentene samtidig som vi står sammen om å bekjempe korona.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Ensomhet
  3. Studentliv
  4. Student
  5. Koronaviruset