Rasisme må på læreplanen

Det er viktigere enn noen gang at vi unge lærer om fremmedfrykt, skriver Dino Juhas (15), Xi Wang (19) og Ragna Marie Tunold (17) i Sentralt ungdomsråd i Oslo.

Vår generasjon lærer mer om dagens rasisme på Instagram enn i klasserommet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Husker du sist du lærte om rasisme og diskriminering på skolen? Altså, ikke da du lærte om slaveri eller trekanthandelen, men da læreren din lærte deg om strukturell, institusjonalisert, normalisert hverdagsrasisme i dagens samfunn? Ikke vi heller.

Vår generasjon lærer mer om dagens rasisme på Instagram enn i klasserommet. Dette er problematisk fordi sosiale medier kan fremme feilinformasjon. Det er heller ingen trygg plass for å bygge gode holdninger.

Lite verdt

Sentralt ungdomsråd i Oslo jobber nå for at bystyret i Oslo skal stemme for saken «Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen». På denne måten kan vi elever diskutere og bygge gode holdninger i klasserommet.

I dagens opplæringslov står det at «alle former for diskriminering skal motarbeides». Dette er et steg i riktig retning, men ord i en læreplan er lite verdt når ingenting faktisk skjer i klasserommene.

Vi trenger tydeligere retningslinjer og en bedre undervisning som faktisk former oss elever.

Dino Juhas (15), Xi Wang (19) og Ragna Marie Tunold (17) i Sentralt ungdomsråd i Oslo.

Åpent samfunn

I år er det ti år siden 22. juli. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi unge lærer om fremmedfrykt. Kunnskap og gode holdninger er det eneste som i det store bildet kan forebygge fordommer og fremmedfrykt.

Vi er nødt til å lære om hvordan vi skal oppføre oss og snakke sammen for å skape et inkluderende samfunn. Et samfunn hvor det ikke er rom for rasisme, homofobi, sexisme, islamofobi, antisemittisme og all annen diskriminering.

Det er viktig vi unge får en utdanning som ruster oss til å bekjempe urettferdighetene som fortsatt finnes i samfunnet vårt. Vi håper forslaget vårt blir stemt frem i bystyret 2. juni. Det vil bringe oss et steg nærmere et åpent og inkluderende samfunn.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.