En samtykkelov vil endre hvordan vi ser på sex

Det er på tide at også Norge tar voldtekt seriøst, skriver Emma Romskoug Teigland (20) og Hans Jacob Thomsen (19) i Oslo Unge Venstre.

Å fortsette med dagens lov er å snu ryggen til voldtektsofrene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Thea Mortensen fra Unge Høyre skrev et Si ;D-innlegg 12. november om hvorfor vi ikke bør innføre samtykkelov i Norge. Flere land som Sverige og Danmark har allerede innført samtykkelov, og vi mener det er på tide at Norge følger etter.

Samfunnsproblem

Voldtekt er et samfunnsproblem som ryster livene til unge og eldre for alltid. Én av ti kvinner er utsatt for voldtekt, halvparten av dem før fylte 18 år. Likevel er det store mørketall. Vi vet at mange ikke tør å anmelde, og at ofre ofte sliter med psykiske problemer i lang tid.

I Sverige har antall personer som er dømt, økt med 75 prosent siden 2017. Dette er mye på grunn av den ny samtykkeloven. Det tyder på at flere voldtektsanmeldelser følges opp, og at ofrenes rettssikkerhet i større grad blir ivaretatt. Danmark har nylig fulgt Sveriges anbefaling, og innført en samtykkelov selv.

Hans Jacob Thomsen (19), styremedlem Oslo Unge Venstre.

Det er på tide at også Norge tar voldtekt seriøst. Blant annet har FNs kvinnekomité og Amnesty International kritisert Norge for ikke å ha en samtykkelov.

Sunn seksualitet skal aksepteres og oppfordres til i det moderne samfunnet. Likevel vet vi at situasjoner oppstår hvor noen tråkker langt over streken.

Emma Romskoug Teigland (20), 1. nestleder Oslo Unge Venstre.

Offeret må bli trodd

En samtykkelov vil skifte fokuset. For eksempel fra spørsmål om det ble vist tegn på en uønsket seksuell handling, til om samtykke ble gitt gjennom ord eller handlinger. Kun slik vil ofrene få rettferdigheten de fortjener. Å fortsette med dagens lov er å snu ryggen til voldtektsofrene.

I dag henlegges over 83 prosent av voldtektssaker. Mange på samme dag på grunn av manglende bevis. I dag regnes kun saker som voldtekt dersom det ble brukt vold, tvang eller offeret ble utnyttet i en sårbar situasjon.

En samtykkelov vil fortelle at sex uten samtykke er voldtekt, uansett situasjon. En samtykkelov vil derfor bidra til å endre normer i samfunnet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.