Helsesykepleiere skal ikke brukes til å sette vaksiner. Skal vi slukke brannen ved å lage en ny?

  • Aurora Sjøvoll (21)
Tar vi ut helsesykepleieren fra skolen, tar vi bort en nødvendig og viktig ressurs som kan fange opp barns problemer, skriver Aurora Sjøvoll (21). (illustrasjonsfoto)

Det er viktig å få vaksinert befolkningen, men det må ikke gå utover barn og unge.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Tidlig i koronapandemien så vi at helsesykepleiere på skolene i flere kommuner ble flyttet over til teststasjonene. Og vi vet at dette fikk konsekvenser for skolebarna. SOS-barnebyer jobber mye med skoler over hele landet. Vi har fått vite at dette er i ferd med å skje på nytt flere steder, uten at kommunene vil ha så mye oppmerksomhet rundt det. Eksempler på slike omdisponeringer/overflyttinger er Kongsvinger og Asker.

Det er ingen hemmelighet at vi mennesker trenger fysisk kontakt med andre mennesker for å ha det optimalt.

Dette forsvinner under koronaen. Stort sett alt, som skolehverdag og kommunikasjon med venner, skjer digitalt.

Jeg kan derfor tenke meg at det er mange barn og unge som sitter inne med bekymringer, tristhet og fortvilelse. Hvis du ikke har noen å dele disse følelsene og tankene dine med, blir hverdagen tung, og du kan oppleve en følelse av ensomhet.

Ikke koselig for alle

Selv om mange synes det er koselig at de nå kan tilbringe mer tid hjemme med familien sin, er det ikke slik for alle. For noen betyr mer tid hjemme, mer tid i et usunt hjem. Kanskje får de ikke dekket sine grunnleggende behov, eller så opplever de kanskje mer psykisk og fysisk vold enn før.

Lærere forteller at det er vanskelig å få innblikk i barnas hverdag over nett. De kan spørre barna om hvordan de har det, men ikke alle har mulighet til å svare ærlig.

Hvis du ikke har det bra hjemme og mammaen din er i samme rom når læreren spør deg, har du nok ikke lyst til å fortelle hvordan ting faktisk er. I stedet forteller du kanskje at alt er bra, for du vil ikke risikere at mamma blir sint.

Aurora Sjøvoll (21) er ambassadør for UngSOS Norge, SOS-barnebyer.

Skolen som fristed

For barn som har det slik, er skolen et fristed der de kan ha det bra og føle seg trygge.

Tar vi ut helsesykepleieren fra skolen, tar vi bort en nødvendig og viktig ressurs som kan fange opp barns problemer. De har tid når ingen andre har det, de hjelper når du har behov, og ikke minst kan de gi deg en trygghet. Barn trenger helsesykepleierne.

Det er viktig å få vaksinert befolkningen, men jeg synes ikke vi skal la det gå utover barn og unge. Rapporter fra Bufdir viser at det er flere sårbare barn og unge, og stadig flere kontakter hjelpetelefoner for psykisk helse.

Vi må slukke brannen som har oppstått med vaksinering, men det er ikke riktig å lage en ny brann som går utover barn og unge som allerede har det vanskelig.


Les også

Vi må snakke mer om mulige bivirkninger ved prevensjon

Les også

Ingen gutter skal sendes på gangen når jentene lærer om mensen

Les også

Skal guttene bare snakke om psykisk helse i fylla?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.