SiD

Loven sier at Mustafa bør få bli

 • Rodas Tadese Sibahtu (20)
  Rodas Tadese Sibahtu (20)
  Styremedlem i Oslo Unge Venstre
Utlendingsnemnda har besluttet at Mustafa Hasan (18) må forlate Norge. Han har bodd her siden han var seks år.

Uforståelig at myndighetene mener han ikke har sterk tilknytning til landet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mustafa Hasan er 18 år gammel og har bodd i Norge siden han var seks år. Han har gått på norsk skole siden førsteklasse og har et halvt år igjen av videregående skole.

Han kjenner ikke landet han ble født i. Likevel har norske myndigheter bestemt at Mustafa skal tvinges ut av landet.

Familien til Mustafa fikk først midlertidig oppholdstillatelse. Det ble trukket tilbake da Utlendingsnemnda fant ut at moren til Mustafa hadde oppgitt feil nasjonalitet.

Har sterk tilknytning

Barn skal ikke straffes for sine foreldres handlinger. Dette er et viktig prinsipp ved rettsstaten vår. Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon som er del av norsk lov. Nå er det på tide å følge opp dette og vise medmenneskelighet for Mustafa.

Saken hans har vært oppe i tingretten og lagmannsretten. Der har Utlendingsnemnda begrunnet utreisevedtaket med «innvandringsregulerende hensyn». Det trumfer etter deres syn Mustafas tilknytning til Norge.

For Unge Venstre fremstår det som absurd at en tenåring som har bodd tretten år i Norge, ikke har tilstrekkelig tilknytning til landet vårt. Mustafa er like norsk som resten av oss.

Rodas Tadese Sibahtu (20), styremedlem i Oslo Unge Venstre.

Bør hindre utkastelse

I 2014 fikk Venstre gjennomslag for endringer i utlendingsforskriften. I henhold til disse endringene skal barnets tilknytning og opphold i Norge være et grunnleggende hensyn i utlendingssaker.

Jo sterkere barnets tilknytning er, desto mer skal det til for å vektlegge innvandringsregulerende hensyn. Denne lovendringen bør hindre utkastelse av Mustafa.

Ingen velger hvor i verden de blir født. Ingen velger sine foreldre, og ingen burde bli straffet for foreldrenes feil.

La Mustafa bli!

Les også

 1. Hør historien til Mustafa Hasan: – Norge er både glede og hat for meg

 2. Over 100.000 har skrevet under på at Mustafa Hasan må få bli i Norge

 3. La Mustafa bli!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Innvandring
 2. Norge
 3. FNs barnekonvensjon
 4. Unge Venstre
 5. Barn