SiD

Overvåking vil ikke hindre elever i å begå vold og hærverk andre steder | Katja Busuttil

 • Katja Busuttil (21) Styremedlem i Oslo Unge Venstre og studentpolitiker UiO)

Man må fokusere på å fange opp de elevene som trenger hjelp istedenfor å vente på at videoopptakene fanger dem i retten, skriver Katja Busuttil (20) Styremedlem i Oslo Unge Venstre og studentpolitiker UiO). PongMoji / Shutterstock / NTB scanpix

Si ;D-innlegg: Det er paradoksalt å bruke avskrekkende metoder på skoler som i utgangspunktet skal være arenaer for kunnskap, tillit og trygghet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvor pedagogisk er det å sette inn overvåkingskameraer i norske klasserom? Ironisk nok ønsker Høyre og muligens Oslos byråd å sette inn kameraer på skoler der lærere skal undervise om fred, toleranse og frihet.

Mehmet Kaan Inan skriver i et Si ;D-innlegg at det er naivt å tro at kameraovervåking ikke er forebyggende.

Dette sier han på grunnlag av et eneste eksempel der det ble brukt videoopptak som bevis etter en voldsepisode på Etterstad videregående skole.

Argumentene for kameraovervåking henger i en tynn tråd, ettersom man ikke kjenner til den reelle effekten av kamerabruken.

Katja Busuttil (20) Styremedlem i Oslo Unge Venstre og studentpolitiker UiO) Privat

Dessverre er det ikke slik at det kun er personen som begår en kriminell handling som berøres av kameraene. Lærere og elever skal videoovervåkes og deres personvern innskrenkes.

Til tross for at majoriteten ikke kommer til å begå kriminelle handlinger i løpet av skolegangen. Er det slik vi ønsker å forebygge vold på skolene?

Man må fokusere på å fange opp de elevene som trenger hjelp istedenfor å vente på at videoopptakene fanger dem i retten.

Selv om kamera kan oppleves som avskrekkende mot å utøve vold eller hærverk på skolen, vil det ikke hindre at elever begår vold og hærverk andre steder.

Dessuten er det paradoksalt å bruke avskrekkende metoder på skoler som i utgangspunktet skal være arenaer for kunnskap, tillit og trygghet.

Det som virkelig trengs og ikke nevnes nok, er flere psykologer, sosialarbeidere og voksne som kan se og følge opp elevene allerede i barneskolealder. For disse elevene er ofte barn som kommer fra trøblete hjem og lavinntektsfamilier.

Videoovervåking er ikke bare brudd på personvern, men også et feilgrep når det kommer til forebygging av vold.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om samme tema i disse Si ;D-innleggene:

 1. Les også

  Vi må forby overvåking i Oslo-skolen | Jens Flakstad Vold

 2. Les også

  Volden øker. Da trengs mer enn miljøarbeidere. | Mehmet Kaan Inan

Les mer om

 1. Si ;D
 2. Skole og utdanning
 3. Overvåking

Si ;D

 1. SID

  Mamma har fått kreft. Men dette er ikke et trist innlegg

 2. SID

  I desember er vi omtenksomme. Så kommer det nye året, og vi blir selvsentrerte igjen

 3. SID

  Jeg har vært klimaaktivist i seks år, men aldri vært så provosert som nå

 4. SID

  I Brasil lærer jeg mer om feminisme enn jeg gjorde på skolebenken

 5. SID

  De nye klesreglene til SATS er ikke krenkende. Å trene i magetopp er ingen menneskerett.

 6. SID

  Slangebitt er en glemt helsekrise det må snakkes mer om