Mobilforbudet på skolen må vekk. Nå! | Even Jacobsen

Mobilen er egentlig et viktig hjelpemiddel, mener Even Jacobsen (13).

Si ;D-innlegg: Jeg vil oppfordre alle elever til ikke å levere inn mobilen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er veldig mange voksne som ser på mobilbruk på skolen som noe negativt. Men er det egentlig det?

Jeg mener at mobilbruk på skolen er positivt på mange måter. En undersøkelse av NRK viser at fire av fem norske rektorer sier at de har forbud mot mobiler på sin skole. Jeg vil si at fire av fem rektorer tar feil!

Bryter loven

Mange av skolene med mobilforbud sier at de bruker mobilskap eller andre måter å samle inn mobilene på. Jeg vil tro at de fleste elever ikke leverer sin mobil frivillig, men at skolen tvinger dem til det og truer med anmerkninger og andre ting hvis de ikke vil levere.

Even Jacobsen (13)

Dette har skolene ikke lov til. Mobilforbudet må anses som inngrep i vårt privatliv.

Juseksperter sier til NRK at det ifølge grunnloven og menneskerettighetene ikke er lov. En professor anbefaler misfornøyde elever å klage til fylkesmannen og ellers til sivil ulydighet, noe som jeg er helt enig i. Det vil si at alle elever slutter å levere inn mobilen som en protest mot disse ulovlige reglene.

Jeg går selv på Haugsbygd ungdomsskole i Ringerike kommune, og denne skolen bryter også loven på lik linje med veldig mange andre skoler.

Mange lærere vil nok si at mobiltelefonen forstyrrer og gjør at du blir ukonsentrert. I timene er det jo bare å skru av lyden på mobilen, så har du jo ikke noe å bli distrahert av. Mobilen er egentlig et viktig hjelpemiddel.

Du kan for eksempel bruke den for å finne fakta. Sånn lærer du nye ting, og hva er skolen til for? Å lære!

Med mobil på skolen har du også mulighet til å kommunisere med andre på skolen. Hvis skolen er stor, kan det være vanskelig å finne ut hvor andre er, og derfor blir det ikke lett å gjøre noe sammen i pausene på skolen. Det er viktig at folk er sosiale.

Mobilen fungerer også fint hvis du må sjekke klokken. Slik kan elever planlegge tiden sin bedre, og færre vil komme for sent til timene.

Mobilbruk er ikke usosialt

Mange mener mobilbruk er usosialt. Det stemmer ikke. Mobiltelefonen er noe man kan samles rundt. Elever kan spille spill sammen, se på videoer eller gjøre andre ting sammen på telefonen.

De som ikke har så mange venner eller velger å holde seg litt utenfor, får faktisk noe å gjøre i pausene.

Mange synes skolen er streng nok som det er, og derfor kan det jo være greit å ha noe å gjøre i pausene. Og det går ikke utover lærerne og undervisningen.

Regelen om mobilfrie skoler er både ulovlig, usosial og ødelegger for at vi elever skal lære noe nytt og holde oss oppdatert på det som skjer rundt oss.

Jeg vil oppfordre alle elever til ikke å levere inn mobilene i protest. Alle må stå på for å få fjernet regelen!

En lengre versjon av innlegget har stått på trykk i Ringerikes blad.

  • Emma Skåre Sivertsen har et motsatt syn på saken:
Les også

Jeg går på mobilfri skole. Det er fantastisk!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.