Internrevisjonen ung: Høyresidens pengefest bør ta slutt før Luksusfellen banker på døren | Preben Dimmen

Det er på tide å våkne opp og innse at pengefesten må ta slutt, skriver Preben Dimmen (19) i Internrevisjonen ung.

Det er på tide å få staket ut en ansvarlig kurs for landet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Statsbudsjettet for 2018 fortsetter å øke i størrelse og nådde nye utgiftshøyder. Man skulle nesten tro at det gikk tverrpolitisk nasjonalsport i pengebruk.

Hadde det bare vært de rødgrønne partiene som forvaltet denne statsfedmen, kunne jeg i det minste veivet med min «fiskalkonservative» pekefinger og sagt «I told you so».

Realiteten er dessverre at de blågrønne står bak årets statlige inntekstfråtseri.

De økte utgiftene kan riktignok forklares, eller bortforklares, i en rekordstor satsing på blant annet samferdsel, nye reformer samt et generelt vedlikeholdsetterslep som de rødgrønne etterlot seg.

Dog unnskylder ikke dette å fortsette den negative trenden ved å forstørre statens grep rundt landets verdier.

Alarmerende

Norges sosialdemokratiske modell fungerer ikke på langsiktig basis, og uten folketyveriet av petroleumsindustriens overskudd, viser statsbudsjettet mørkerøde tall.

Dette er spesielt alarmerende hvis man tar høyde for den voksende eldrebølgen som vil etterlate den yngre garde med en voksende gruppe pensjonister å forsørge.

Kombinerer man det med oljeprisens triste sang, er det på tide at man våkner opp og innser at pengefesten må ta slutt – helst før Hallgeir fra Luksusfellen banker på døren.

Ingen politiker synes det er gøy å fortelle sine velgere at ordninger som sykelønnen må kuttes til 80 prosent.

Det er ikke populært. Det er heller ikke den største velgermagneten, men lignende tiltak er nødvendige for å snu skipet rundt.

Høyre er et konservativt flaggskip på det norske hav, og det er på tide å få staket ut en ansvarlig kurs for landet. Det innebærer å omstille staten til å omfavne færre områder.

Omstilling av økonomien må blant annet skje gjennom privatisering av samferdsel og transport, utdanning og barnehage, og ikke minst helsesektoren. Rundt 46 prosent av statsbudsjettet går til Folketrygden og regionale helseforetak. Det er svimlende tall.

Flott å se på

Ved å ta det vanskelige, men riktige valget om å privatisere helsesektoren snarest mulig, tillater man en mykere overgang fra sosialistiske til markedsfrie løsninger.

Effektiviteten, kvaliteten og antall leverandører vil øke, samtidig som innovative krefter med profitt som drivkraft vil tvinge frem fremtidens løsninger på sosiale problemer.

Utdanningssektoren utgjør også en stor del av kaken. Det bør vurderes å bake mer enn bare kaker, og la familier fritt bestemme hva slags bakst de ønsker for barna sine. Hver enkelt sektors premisser er unike og krever langt mer plass enn et spalteinnslag for å diskuteres i detalj.

Det kan likevel med rimelighet sies at dagens utvidelse av statsbudsjettet ikke er den riktige kursen for landets økonomi.

Dagens sosiale ordninger må innsnevres på de fleste områder og på lengre sikt overlates til det private markedet.

Den oppblåste statsballongen er kanskje flott å se på, spesielt nå som den er blå, men fargen spiller ingen rolle hvis den plutselig sprekker i trynene våre.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Disse sakene vil nok også interesse deg: