SiD

Hvorfor tør du ikke si hvilket opptakssystem byrådet ønsker seg, Thorkildsen? | Adrian Gran von Hall

  • Adrian Gran von Hall (17)
    Adrian Gran von Hall (17)
    Leder, Nordstrand Unge Høyre
Nå risikerer vi at det er postnummeret vårt eller inntekten til foreldrene våre, som avgjør hvilke skole vi får begynne på, skriver Adrian Gran von Hall, Leder i Norstrand unge Høyre.

Si ;D innlegg: En så viktig avgjørelse burde foreldre og alle de tusen Osloskoleelevene som skal gå på skolen i fremtiden, få høre om. Før valget.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Inga Marte Thorkildsen, skolebyråd i Oslo, skriver i Aftenposten Si ;D 27. februar at det rødgrønne byrådet i Oslo har satt ned et utvalg som skal se på alternativer til dagens fritt skolevalg i Oslo.

Problemet er at byråden ikke vil si hvilket inntakssystem byrådet ønsker seg, før valget.

Utvalget skal nemlig komme med sin konklusjon etter kommunevalget til høsten. Det betyr at det ikke vil være mulig for oss elever å vite hvilket inntakssystem Oslo vil få dersom de rødgrønne får beholde makten i Oslo.

Adrian Gran von Hall, leder, Nordstrand unge Høyre

Jeg blir forbannet

Ap, SV og MDG skaper usikkerhet knyttet til Osloskolens fremtid. En usikkerhet jeg blir forbannet over, og som jeg mener er unødvendig. Byrådspartiene kunne gjort som Høyre. De kunne garantert for retten til å velge selv.

Jeg er utrolig glad for at jeg i fjor fikk velge hvilken skole jeg kunne starte på. At jeg fikk velge fag og skolemiljø ut fra egne interesser, har betydd mye.

Nå risikerer vi at det er postnummeret vårt eller inntekten til foreldrene våre, som avgjør hvilke skole vi får begynne på.

Mangler respekt

Vi kan selv påvirke våre egne karakterer, men vi kan ikke påvirke hvilke foreldre vi har. Det er urettferdig og usosialt at de som skal velge videregående skole, ikke får bestemme selv.

Det er vi elever som skal gå på skolen, ikke politikerne. Etter valget kan vi likevel risikere at det kommer til å være politikerne som velger hvilken skole vi kan gå på, for det er umulig å vite hvilket inntakssystem byrådet vil ha.

Arbeiderpartiet, SV og MDG mangler respekt overfor oss elever når de ikke vil si hvilket inntakssystem de vil ha i Osloskolen. En så viktig avgjørelse burde foreldre og alle de tusen Osloskoleelevene som skal gå på skolen i fremtiden, få høre om. Før valget.

Høyre er tydelige på at vi vil bevare fritt skolevalg, men det rødgrønne byrådet vil ikke si hvilket inntakssystem de vil ha.

Kjære SV og Arbeiderpartiet, er dere redde for å miste velgere?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Skole og utdanning
  3. Inga Marte Thorkildsen
  4. Skolepolitikk
  5. Oslo