SiD

De som ikke trenger beskyttelse, skal hjem | Erna Solberg

 • Erna Solberg
  Erna Solberg
  statsminister (H)
Å la alle få bli, er inhumant og ville vært en politikk som jeg som statsminister ikke kan ta ansvar for, skriver Erna Solberg.

– En venn av meg sitter alene i Kabul, redd for terroren, skrev Amund (18). Her svarer statsministeren.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Amund Rotbakken-Gundersen skriver på Si ;D 1. mars at han ikke forstår hvorfor innvandringspolitiske hensyn settes foran humane hensyn.

 • Les innlegget: Jeg fryser. Ikke på grunn av været, men Erna Solbergs «innvandringspolitiske hensyn»

Jeg forstår at han spør, men samtidig ligger svaret innbakt i spørsmålet. Det er humane hensyn som ligger til grunn for innvandringspolitikken min regjering fører.

Mennesker som flykter fra krig og forfølgelse i sitt hjemland, eller er truet på livet, trenger beskyttelse. De må få bli.

Skal behandles likt

Men hvis alle, også de som ikke trenger beskyttelse, får bli, vil det gå utover vår evne til å gi tilstrekkelig beskyttelse og et godt nok liv i Norge til de som virkelig trenger det.

Det blir feil. Det er inhumant og ville vært en politikk som jeg som statsminister ikke kan ta ansvar for.

De som ikke trenger beskyttelse, skal reise hjem igjen. Noen ganger er det familier med barn.

Når noen får avslag på sine søknader om å få bli i Norge, er det etter svært grundige vurderinger av saken både i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. En av grunnene til det er at folk som ønsker å komme til Norge, skal bli behandlet så likt som mulig.

Les også

Norge vil sende ham tilbake til Afghanistan. I morgen tigger han for livet, i Kabul, skriver Ingvild (18)

Vanskelig å forstå

Jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå at personer eller familier som man er blitt kjent med, skal sendes ut av Norge.

Men får man avslag, så skal man også reise. Ikke minst av hensyn til alle de som trenger beskyttelse og venter på behandling av sine saker.

Det skal ikke være de som får mest omtale i mediene, som får opphold i Norge, men de som trenger beskyttelse.


13-21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer om asylpolitikk?

Les også

 1. Slik avslørte de seg selv i sosiale medier: Asylsøker var 17 år hos UDI. 21 år på Facebook.

 2. Kjende du krisa då ho kom? Vi lever midt i ho, skriv Emilie Hansen (18) i Redd Barna

 3. Aftenposten mener: Staten bør respektere kirkeasylet

Les mer om

 1. Erna Solberg
 2. Utlendingsdirektoratet
 3. Utlendingsnemnda (UNE)
 4. Asyl