SiD

Det er på tide å sende flere norske studenter ut av landet | Ingrid Ravnanger

  • Ingrid Ravnanger (21)
    Student ved Sciences Po Paris

Det trengs et bredt spekter av kompetanse dersom norske bedrifter skal kunne tilby nye varer og tjenester og hevde seg internasjonalt, skriver Ingrid Ravnanger (21). Foto: William Potter / Shutterstock / NTB scanpix

Si ;D innlegg: Utdanning fra utlandet øker kompetansen til norsk arbeidsstyrke og konkurransedyktighet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Ingrid Ravnanger (21). Foto: Privat

Det har forundret meg lenge hvorfor det ikke er flere nordmenn på verdens prestisjeskoler. Med Lånekassen som støtteapparat bør norske studenter har råd til det uten å falle i ekstrem gjeld.

Hvorfor vi ikke informerer om utlandsstudier og heller satser på at norske studenter forblir i Norge, er uforståelig. Særlig når det er gode økonomiske og akademiske argumenter for at det er på tide å slippe de norske studentene ut av landet.

Sparer vesentlige summer

I en analyse fra NIFU i samarbeid med Deloitte gjennomført i 2016 kommer det frem at en gjennomsnittlig student ved et norsk universitet koster Norge mellom 72 000 og 750 000 kroner pr. år. Tatt i betraktning at de fleste eliteuniversitetene i utlandet koster mellom 50 000 til 500 000 i året, er det enkel hoderegning å forstå at den norske stat kan spare vesentlige summer på at nordmenn studerer utlands.

Dessverre er det slik at den enkelte student må ta opp et stort lån for å kunne gå på eliteuniversitetene, så hvorfor sponser vi dem ikke?

Bidrar til ny kompetanse og nytenkning

Selv om norske utdanningsinstitusjoner er gode, er det et faktum at de ikke er verdensledende. Dermed må vi også promotere og styrke de norske institusjonene. Det forutsetter at vi får inn nye perspektiver og erfaringer i akademia.

Det trengs også et bredt spekter av kompetanse dersom norske bedrifter skal kunne tilby nye varer og tjenester og hevde seg internasjonalt. Tilbakevendende norske studenter fra verdens beste universiteter kan derfor påvirke den norske økonomien til det positive ved å bidra til ny kompetanse og nytenkning.

Jeg vil påpeke at det norske samfunn kan nyte godt av at nordmenn reiser ut og opplever andre kulturer og levemåter. Det vil være flere fordeler for eksempel ved å ha norske studenter i Nord-Amerika og Asia, da disse områdene særlig skiller seg fra det norske samfunn.

I tillegg kan det bidra til å skape tettere forbindelser til andre land og promotere Norge på den internasjonale arena.

Styrker norsk akademia og næringsliv

Det er med andre ord flere gode grunner til at norske studenter bør dra utlands og at Lånekassen bør øke andel stipend i forhold til lån.

Det er derfor uforståelig for meg hvorfor vi ikke støtter utlandsstudentene bedre. Selv om det er i norsk interesse å bevare norske institusjoner, går vi glipp av kompetanse som kunne bidratt til å styrke norsk akademia og næringsliv.

Til tross for uklarhet over hvor mange som faktisk vender tilbake til Norge etter endt utdanning, er tendensen slik at flertallet som regel gjør det. Eventuelt kan man iverksette en ordning som gjør det obligatorisk for utlandsstudenter å jobbe fem til ti år i Norge etter fullførte studier.

På den måten sikrer vi at kompetansen som er dannet i utlandet, kommer Norge til gode, og disse studentene trenger vi for å hevde oss i fremtiden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Lånekassen
  3. Universitet
  4. Næringsliv