SiD

Det handler om rettigheter, menneskeverd og barn!

  • Mina Vinje (21), leder, Press - Redd Barna Ungdom
    Mina Vinje (21), leder, Press - Redd Barna Ungdom

Asylsøkende barn er over lang tid blitt systematisk diskriminert og utsatt for statlig omsorgssvikt, mener Mina Vinje i Press. Foto: Carl-Frederic Salicath

Si ;D-innlegg: Det er på tide at Frp frisker opp barneskolepensum og leser FNs barnekonvensjon om igjen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Fredag la KrF frem sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår de å overføre omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn over 15 år til barnevernet. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim sier til Dagsavisen at dette «kan sammenlignes med å overføre masse mennesker til helsevesenet uten at de er syke». Å sammenligne barn som blir diskriminert og ikke får tilstrekkelig omsorg med mennesker som ikke er syke, men som ønsker sykebehandling, er provoserende å lese og gjør meg rasende.

Statlig omsorgssvikt

Asylsøkende barn er over lang tid blitt systematisk diskriminert og utsatt for statlig omsorgssvikt. Helgheims utsagn viser hvor lite forståelse han har for situasjonen og for barnerettighetene. I år igjen har Norge fått kritikk fra FNs barnekomité, menneskerettighetskomité og torturkomité for vår behandling av asylsøkende barn. KrF gjør riktig i å foreslå omsorgsoverføring i budsjettet.

Helgheim mener at barnevernet ikke har rett kompetanse til å ta seg av unge asylsøkere. Men slik situasjonen er i dag, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for barna over 15 år. UDI har null krav til barnefaglig kompetanse, og heller ikke høye nok krav til bemanning. Det er stor forskjell på tilbudet for barna under og over 15 år. Få av barna over 15 år føler på trygghet i hverdagen, og mange sliter med store psykiske plager og ensomhet.

Ingen barn skal diskrimineres

Barnekonvensjonen sier at alle under 18 år er barn, men her skaper Norge et kunstig skille mellom barn kun for å spare penger. Barnevernet har ansvar for alle barn i Norge, bortsett fra asylsøkende barn over 15 år. Hvordan kan Frp si at denne praksisen er rettferdig?

Helgheim sier at vi ikke kan «tynge et hardt presset barnevern med saker som ikke er barnevernssaker». Dette er helt feil, Helgheim! Jeg blir provosert og sint, men først og fremst ufattelig trist fordi FrP dermed sier at asylsøkende barn ikke er barn som fortjener samme omsorg og rettigheter som andre barn. Dette handler om rettigheter, menneskeverd og barn. På tide at Frp frisker opp barneskolepensum og leser FNs barnekonvensjon om igjen. Ingen barn skal diskrimineres!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Asylbarn