Er ikke transpersoner en del av velferdsstaten?

Rikshospitalet har siden 1979 hatt landsfunksjonen for behandling av kjønnsinkongruens.

Det er på tide at helsevesenet tar transpersoner på alvor.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

En studie fra 2014 så på et stort antall transpersoner i Storbritannia. Ifølge den har 67 prosent av transpersoner selvmordstanker før medisinsk behandling. Etter ønsket behandling er det kun 3 prosent som har disse tankene. Dessverre er det ofte slik at helsevesenet svikter transpersoner.

Ventetiden er for lang, behandlingen er for dårlig, og flere må ty til det private helsevesenet. Dette er direkte urettferdig. Det er på tide at helsevesenet tar transpersoner på alvor.

Lang behandling

Som transperson har jeg vært nødt til å ty til det private for å få startet den behandlingen jeg trenger. Samtidig har jeg gått til utredning hos Rikshospitalet. Om jeg hadde ventet på behandling der, ville det tatt mye lengre tid enn i det private.

For mange, inkludert meg selv, er dette kun starten på en lengre behandling som vil ta enda flere år. Flere år med unødvendige ventelister og utredning som for mange oppleves nedverdigende.

Jeg er sterk motstander av privat helsevesen. Privatiseringen de siste årene har skapt et samfunn der de med mest kan kjøpe seg til god helse, mens andre ikke får nødvendig behandling. Dette hører ikke hjemme i velferdsstaten Norge.

Det er statens oppgave å sørge for at det ikke er et behov for private aktører. Rikshospitalets behandling av transpersoner er lenge blitt kritisert for å være tidkrevende og ubehagelig. Det er på tide at dette endres.

Har ikke råd

Transpersoner, spesielt de unge, er noen av de mest sårbare i samfunnet. Jeg er heldig, mine nærmeste har støttet meg. I tillegg har jeg vokst opp i en familie med god nok økonomi til å støtte behandlingen min.

Dette er ikke realiteten for alle.

Mange transpersoner opplever å ikke bli akseptert, og flere har ikke råd til privat behandling. Som samfunn må vi sørge for at alle har like muligheter uavhengig av kjønnsidentitet og størrelsen på lommeboken.

I Norge skal det ikke være nødvendig å betale for grunnleggende helsehjelp. Staten må ta på seg ansvaret og sikre transpersoner den medisinske hjelpen vi trenger.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!