SiD

Vi skylder elevene kompetente lærere

  • Jonas Molde Hollund (19)
    Jonas Molde Hollund (19)
    Arbeidsutvalgsmedlem i Rogaland Unge Høyre

Vi må kunne stille minimumskrav til hvilken kompetanse lærerstudentene skal ha, skriver Jonas Molde Hollund (19), Arbeidsutvalgsmedlem i Rogaland Unge Høyre. Foto: ESTUDI M6 / Shutterstock / NTB

En lærer med mindre enn karakter tre i norsk er ikke egnet til å være norsklærer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I et Si ;D-innlegg hevder Ole A. Myhrer Smith, fylkesleder i Rød Ungdom Troms, at dagens karakterkrav til lærerutdanningen bør skrotes. Videre mener han at karakterkravet fører til at man går glipp av mange som kunne blitt gode lærere.

Dette mener jeg er feil. Den norske skolen skal ha elevene i fokus og sørge for at de lærer det de skal, på best mulig måte. Da er det minste vi kan gjøre, å stille minimumskrav til hvilken kompetanse lærerstudentene skal ha.

Ikke godt nok egnet

En lærer med mindre enn karakter tre i norsk og mindre enn karakter fire i matematikk 2P, er ikke godt nok egnet til å være hverken norsk- eller mattelærer. Man kan gjerne være verdens beste pedagog, men man må ha en god nok forståelse for faget.

Jonas Molde Hollund (19), Arbeidsutvalgsmedlem i Rogaland Unge Høyre. Foto: Privat

Videre kan man gjerne hevde at man da går glipp av gode samfunnsfag-, historie- og religionslærere. Men hva skjer den dagen denne læreren må steppe inn som vikar? Jo, undervisningen blir dårlig.

Stille krav

Norge er et langstrakt land, med mange skoler, både små og store. Lærere blir syke som alle oss andre. Da må de være kompetente nok til å kunne gi god undervisning i alle fag.

Unge Høyre vil ha verdens beste skole. Dette får vi gjennom å stille krav til lærerne og øke statusen til yrket. Gjennom karakterkrav, masterutdanning og etter- og videreutdanning får elevene bedre lærere. Lærere får også retten til å forhandle om enda høyere lønn, grunnet høyere utdannelse.

Flere søker lærerutdanning nå enn før karakterkravet ble innført. De beste pedagogene er nemlig de som både er faglig sterke og flinke pedagoger!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Undervisning
  3. Utdanning