Vi glemmer at disse jentene har drømmer

Hva skjer når Arina Aamir (15) i Unge Høyre får være utviklingsminister for en dag?

Alle jenter må få mulighet til å leve frie og gode liv.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Før pandemien kom, hadde verden gjort mye viktig for å styrke jenters levekår. Flere jenter fikk gå på skole. Færre jenter ble ofre for barneekteskap og graviditet i ung alder. Og det var større sjanse enn før for at jenter over hele verden vokste opp i et land hvor de kan delta i arbeidsliv, samfunnsliv og demokratiske prosesser.

Pandemien har imidlertid satt utviklingen tilbake. Vi har fortsatt en vei å gå før alle jenter over hele verden får de samme mulighetene. Det er derfor Norge har forpliktet seg til å jobbe for bærekraftsmålene både her hjemme og ute i verden. Det er også derfor vi feirer den internasjonale jentedagen i oktober.

Forblir en drøm

Det er fremdeles slik at færre jenter enn gutter fullfører barneskole, at flere jenter enn gutter lever i fattigdom, og at jenter utsettes for mer kjønnsbasert vold enn gutter. Komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel er i dag den vanligste dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år, og 12 millioner jenter blir hvert år giftet bort mens de er barn.

Som følge av pandemien anslår FNs befolkningsfond at 13 millioner jenter som vanligvis ville kommet seg gjennom barne- og ungdomsårene uten å bli giftet bort, nå vil bli ofre for barneekteskap.

Det er kanskje lett å glemme at disse jentene har drømmer på lik linje som norske jenter. Dessverre ender ofte deres drømmer opp med bare å forbli drømmer. Og når det har gått lang nok tid, forsvinner kanskje drømmene også.

Kvalitetsskole

Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å gi flere jenter mulighet til å gå på skole. Det gir flere sjansen til å realisere drømmene sine. Mister du muligheten til å gå på skole, mister du en mulighet for å sikre deg en trygg fremtid.

Men et klasserom i seg selv er ikke nok. Skolegangen må være av høy kvalitet. Den må bestå av dyktige og dedikerte lærere, moderne skolemateriell og toalettfasiliteter som gjør at jentene ikke må slutte på skolen den dagen de får mensen. Derfor er kvalitet i utdanningen et av de viktigste satsingsområdene i norsk utviklingspolitikk.

Lang vei å gå

Vi er heldige som bor i Norge. Her hjemme har vi kommet veldig langt i kampen for likestilling. Alle barn har rett til skolegang, den ekstreme fattigdommen finnes ikke her, og alle barn har de samme rettighetene uavhengig av kjønn.

Men også her i Norge har vi en vei å gå. Flere jenter enn gutter blir utsatt for seksuelle overgrep. Flere kvinner enn menn blir utsatt for vold i nære relasjoner. Og flere jenter enn gutter blir utsatt for sosial kontroll.

I forbindelse med Plans «Jobbskiftet» fikk jeg være utviklingsminister for én dag. Målet er å vise at jenter både vil og kan. For det du får se som en ung jente, er avgjørende for hva du tror du kan utrette som voksen!

Derfor skal Norge fortsette sin innsats for jenter over hele verden. Enda flere jenter burde få sjansen i fremtiden. Ikke bare norske, men også de som vokser opp i utviklingsland.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.