SiD

Ingen grupper skal beskyttes fra krenkende ytringer

  • Tobias Svendsen (19)
    Tobias Svendsen (19)
    1.nestformann,Oslo Øst FpU
Det ble avholdt større demonstrasjoner for ytringsfrihet flere steder i Frankrike søndag, her fra Lyon, etter at en lærer ble halshugd ved Paris fredag.

Vi liker å tro at ytringsfriheten er absolutt i Norge. Det er direkte feil.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nok en gang ser vi det. Et nytt drap har skjedd kun fordi en fransk lærer sto opp for ytringsfriheten. Samtidig ønsker flere å innskrenke ytringsfriheten. Hvor mange liv må gå tapt før man forstår viktigheten av å stå opp for friheten til å ytre seg?

Ytringsfriheten er stadig under press. De siste årene har vi sett at ytringsfriheten blir angrepet av terrorister. Samtidig finnes det enkelte grupper her i Norge som mener at retten til koranbrenning ikke skal beskyttes av ytringsfriheten.

Bøte med livet sitt

Dermed undergraver man ytringsfriheten slik den er i dag. Ingen grupper skal beskyttes fra ytringer som fremstår som krenkende.

Likevel ble vi vitne til det bestialske og groteske drapet på Samuel Paty. En lærer som kun skulle bruke sin lærerplikt til å undervise sine elever om ytringsfriheten. Det måtte Paty bøte med livet sitt for.

Vi liker å tro at ytringsfriheten er absolutt i Norge. Det er direkte feil. Eksempelvis er rasismeparagrafen i veien for en fri debatt. FpU ønsker å fjerne denne paragrafen. Hatefulle ytringer skal møtes med kunnskap og saklige argumenter, ikke med makt.

Verne om ytringsfriheten

Vi er under et sterkt press fra dem som ønsker konsekvenser for ytringer man er uenige med. Det er viktigere enn noensinne å møte ytringer med ord. Det er hverken politikernes eller enkelte organisasjoners oppgave å legge lokk på ytringer man ikke liker.

Tobias Svendsen (19), nestformann i Oslo Øst FpU.

Ytringsfriheten skal forsvare meninger vi er dypt uenige med, og som kan synes å være moralsk forkastelige. At det i det hele tatt er en diskusjon om hvorvidt det skal legges restriksjoner på ytringsfriheten, viser viktigheten av å verne om den.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Ytringsfrihet