Ida Storm: Hvorfor lærte vi ingenting om psykisk helse på skolen?

Det er viktig å lære elevene om psykisk helse, mener Ida Storm: - Psykisk helse er ikke synonymt med psykisk sykdom. Alle mennesker har en psykisk helse. Ved å få kunnskap om psykisk helse tror jeg mange slipper å ty til helsevesenet, sier hun til Aftenposten Si ;D.

Stadig flere mener at psykisk helse må inn på timeplanen til elevene. – Skolen kan ikke løse alle utfordringer i samfunnet, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

«Selv hadde jeg ingen idé om hva psykisk helse var før jeg selv ble pasient på en psykiatrisk institusjon. Hvorfor lærte vi ingenting om psykisk helse på skolen?»

Dette skriver Ida Storm i en kronikk til Aftenposten i slutten av oktober. Hun har gjennom dokumentarfilmen «Idas dagbok» gitt et sterkt og usensurert innblikk i syv år inn og ut av psykiatrien.

Nå tar hun til orde for at psykisk helse bør være et eget fag på skolen.

– For ikke lenge siden spurte jeg noen elever på ungdomskolen om de visste hva psykisk helse var. «Nei» var svaret. De hadde hørt om noen som gikk til psykolog. Det var alt de visste. Jeg tenkte inni meg at «hvorfor skal disse elevene gå til psykolog for å lære om psykisk helse»?

Se den sterke dokumentaren Idas dagbok her:

«Boken som mangler»

Ida Storm er ikke den eneste som mener at skolen bør legger større vekt på psykisk helse. Seks aktører har i oppropet «Boken som mangler» oppfordret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til å få psykisk helse inn skolens lærerplaner.

– Det å lære om hvor mange tenner og liter blod man har, men ikke om hvor mange følelser man har, blir litt rart for meg, sier Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom.

En av dem er interesseorganisasjonen Mental Helse Ungdom. – Det å lære om hvor mange tenner og liter blod man har, men ikke om hvor mange følelser man har, blir litt rart for meg, sier Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom.

Han mener at psykisk helse ikke nødvendigvis må inn som et eget fag på skolen, men at det viktigste er å få det inn på timeplanen og at undervisningen må være kontinuerlig og obligatorisk.

– Vi vil ha en generell og faglig tilnærming til hva psykisk helse er og innebærer. Det skal ikke være sånn at man sitter og deler følelsene sine i klasserommet. Lærerne skal ikke være behandlere.

Omtrent som en vanlig naturfagstime, bare at man lærer om tanker og følelser?

– Ja, rett og slett.

Røe Isaksen: Ikke så enkelt

– Skolen kan ikke løse alle utfordringer i samfunnet.

– Dersom det var slik at vi kunne løse alle utfordringer ved å få mer psykisk helse inn på timeplanen hadde jeg selvsagt vært for det. Dessverre tror jeg ikke det er så enkelt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han viser til at psykisk helse allerede er på lærerplanen i dag, men at det å få inn psykisk helse som fag i skolen ikke nødvendigvis vil løse problemet med at mange unge sliter psykisk. Ungdata sin nasjonale rapport for 2014 viser at nær 25 prosent av jentene fra 15— 16 års alderen sliter med depressive symptomer. Bør ikke dette være gode nok grunn til å få psykisk helse inn på timeplanen til elevene ?

– Dersom det var slik at vi kunne løse alle utfordringer ved å få mer psykisk helse inn på timeplanen hadde jeg selvsagt vært for det. Dessverre tror jeg ikke det er så enkelt.

– Jeg har større tro på andre tiltak, som for eksempel en bedre skolehelsetjeneste, sier kunnskapsministeren (H) til Aftenposten Si ;D.

Ida Storm mener det er et poeng å lære elevene om psykisk helse før det blir nødvendig med hjelp fra helseapparatet.

– Psykisk helse er ikke synonymt med psykisk sykdom. Alle mennesker har en psykisk helse. Ved å få kunnskap om psykisk helse tror jeg mange slipper å ty til helsevesenet.

Omtales hverken tydelig eller systematisk

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, har signert oppropet «Boken som mangler».

Psykisk helse er blitt «glemt bort» i dagens lærerplaner, mener Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.

– Samlet sett kan vi si at psykisk helse verken omtales tydelig eller får noen systematisk retning i dagens læreplaner, sier Paulsen.

Hun mener psykisk helse er blitt «glemt bort» i dagens lærerplaner og at dette kan gi uheldige signaler til elevene om at «dette er noe vi ikke snakker om».

Kunnskapsministeren vil ta med seg Paulsen sine tilbakemeldinger på hvordan psykisk helse omtales i lærerplanen videre.

– Det er klart at vi kunne hatt enda mer om psykisk helse i skolen. Vi må hele tiden vurdere hvor mye plass ulike temaer skal få. Men innspillet om at kompetansemålene som handler om psykisk helse kan bli mer systematiske når det gjelder progresjon og sammenheng mellom de ulike trinnene er noe jeg vil ta med meg.


Vi får inn mange innlegg som kan knyttes til psykisk helse. De handler ofte om press, forventninger og vanskelige følelser. Her har vi samlet noen av dem:

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)