SiD

Veiprising kan i verste fall føre til statlig overformynderi og storebrorskontroll | Preben Dimmen

 • Preben Dimmen (21)
  Preben Dimmen (21)
  Kommunestyrerepresentant, Ålesund Høyre
Veiprising bør revurderes av samtlige partier som har flørtet med tanken, skriver Preben Dimmen (21), kommunestyrerepresentant i Ålesund for Høyre.

Autoritære storebrorsstater utvikler seg ett steg om gangen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nå er satellittbasert frihetsberøvelse via statlig overvåking av kjøretøyet ditt dessverre på vei! Og barnets navn er veiprising.

Preben Dimmen (21), kommunestyrerepresentant i Ålesund for Høyre

Statlig påkrevde el-brikker i hvert eneste norske kjøretøy, som måler fart, distanse og tid, er enda et steg i retning overvåkersamfunnet. Går man inn for satellittbasert veiprising, vil staten potensielt ha tilgang på din til enhver tid gjeldende posisjon, dine kjøreruter, mønstre og vaner.

Selv om man på papiret skulle funnet en løsning for hvordan man kan holde alle disse opplysningene i trygge hender, vil muligheten for overvåking alltid være der for statsapparatet.

Storebrorsstat ett steg om gangen

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Miljøpartiet de Grønne og Rødt støtter alle opp under veiprising eller utredning av veiprising i varierende grad. Det samme gjør Transportøkonomisk institutt i en rykende fersk rapport.

Instituttet anbefaler å fase ut flesteparten av bilavgifter, fergebilletter og bomstasjoner til fordel for et system hvor elektroniske målere registrerer antall kilometer og stedbefinnelse til enhver tid.

Autoritære storebrorsstater utvikler seg ett steg om gangen, og naive forvaltere spiller nyttige idioter med sine tilretteleggelser for fremtidens potensielt totalitært anlagte enkeltpolitikere, partier og politiske bevegelser.

Enhver borger – og spesielt de folkevalgte – plikter å unngå tilrettelegging for politikk som fratar norske innbyggere retten til å leve sine liv i størst mulig grad uten krenkende frihetsberøvelse fra staten.

Overformynderi og kontroll

Er det helt utenkelig at et stortingsflertall i fremtiden for eksempel kunne finne på at man skal bøtelegges i tilfeller hvor man holder 15 km/t over fartsgrensen, registrert av el-brikken i bilen din? Selvsagt ikke, bare følg loven, som det heter.

For storebror ser deg, og om han er i tvil, kan han bare spole tilbake båndet: Voilà!

Dette er bare ett eksempel på den risikoen for overformynderi som følger med statlig obligatoriske overvåkingssystemer i norske kjøretøy. Det finnes flere, både av større og mindre triviell karakter.

Uavhengig av om man mener at bilister skal betale proporsjonalt for deres utslipp og ulemper (som kø, slitasje og tidstap) på veiene, kan veiprising umulig være så bra at man velger å forkaste befolkningens grunnleggende friheter fra statlig overformynderi og storebrorskontroll, til fordel for et angivelig effektivt skattesystem på bilister.

Veiprising bør revurderes

Ettersom alle stortingsparti har stemt for utredning av forskjellige former for veiprising eller utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning, er det ikke søkt å tenke at veiprising kan innføres i nær fremtid.

Dette bør revurderes av samtlige partier som har flørtet med tanken.

Ser man bort fra at man simpelthen flytter bomstasjonene og taksametrene inn i dashbordet, er det politiske forslaget forkastelig ene og alene med hensyn til vår grunnleggende frihet fra statlig overvåking.

Jeg sier i alle fall nei til frihetsberøvende regulering og overvåking av norske borgeres ferdsel.


Les også

 1. Aftenposten mener: Det er åpenbart fornuftig med veiprising

 2. Dette er bakgrunnen for bompengeraseriet over hele Norge

 3. Nei til bompenger – fra et venstresideperspektiv | Eline Rose Schmidt Lund


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Veiprising
 2. Overvåking
 3. Bompenger
 4. Datatilsynet