SiD

Fem gode grunner til EU-medlemskap og optimisme

 • Ane Breivik

Min generasjon har ennå ikke hatt sjansen til å stemme over EU-spørsmålet, men jeg håper vi en dag får det. NTB Scanpix

Min generasjon har ennå ikke hatt sjansen til å stemme over EU-spørsmålet. Den håper jeg vi en dag får.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er 20 år siden siste folkeavstemning i Norge, da folket stemte nei til EU-medlemskap og deltagelse i et samarbeid som har vist seg å være mer betydningsfullt for oss, og verden, enn vi før ante.

Ane Breivik (16) Privat

Faren min stemte også nei i 1994 – men EU var òg annerledes i 1994. Dette var før utvidelsen mot øst, før EU beviste seg som mer enn en rikmannsklubb av vestlige land.EU har gjennom tiår utviklet seg fra å være en kull— og stålunion til en enorm politisk aktør, en pådriver for demokrati og frihet, et bærekraftig samarbeid som gagner både medlemsland og partnere. Folket stemte nei til EU i 1994, men jeg har i dag stor tro på at min generasjon kan være den generasjonen som får Norge inn i EU, av flere grunner.

Les også: Rekordstort EU-nei i befolkningen

 • Grenseløse problemer krever overnasjonale løsninger. Det er ikke mulig for enkeltland eller lokalstyrer å løse utfordringer som klimaendringene, personvern, menneskehandel, smugling eller integrering. En felles politikk må utformes og vedtas av landene som berøres av disse problemene.
 • Globalisering. Befolkningen reiser mer, forflytter seg, kommuniserer mer og opplever andre kulturer. Gjennom utvekslingsprogrammer som Erasmus og ordninger sånn som Schengen er europeiske innbyggere mer mobile enn noensinne.
 • Demokrati og påvirkningskraft. EØS-avtalen forplikter oss til å implementere direktiver vi verken kan stemme på eller ha innflytelse over. Selv om de fleste av disse lovverkene har vært uproblematiske, er det at vi må innføre direktiver våre folkevalgte ikke har mulighet til å påvirke, en faktisk svekkelse av demokratiet.
 • Verden trenger mer samarbeid. Dersom Norge ønsker å bidra internasjonalt, kan vi ikke tillate oss å stå utenfor et så viktig og omfattende samarbeid som EU. EU-landene samarbeider om blant annet utdanning, arbeidstakeres rettigheter og klimapolitikk. Dette bør også Norge bidra til.
 • EU er hva vi gjør det til. Det er viktig å påpeke at intet demokrati er perfekt. Det er bare gjennom aktiv deltagelse at vi kan påvirke EU til det bedre. Dette gjør ikke Norge – vi deltar ikke i det europeiske samarbeidet. Og det er enormt synd.
  28. november 2014 markerer at det er 20 år siden folket sist hadde mulighet til å stemme over EU-spørsmålet, altså dagens 38-åringer og eldre. Min generasjon har ennå ikke hatt sjansen, og den håper jeg vi en dag får.

Les også:

Nestleder I Akershus Europeisk Ungdom (16)

Relevante artikler

 1. SID

  Høyre må ta kampen for norsk EU-medlemskap

 2. SID

  Verden har forandret seg. Norge bør inn i EU

 3. SID

  «Hvordan kan du leve med deg selv?» ropte MDG-politikere etter meg | Alex Stenhagen

 4. DEBATT

  Røe Isaksen tar feil. Liberale verdier og demokrati lever bedre enn noensinne.

 5. SID

  Jeg vil takke folkevalgte som fortsetter å bruke pinsen

 6. POLITIKK

  Mot EU-ja i Venstre