Det er på tide med et totalt røykeforbud

I tillegg er det er totalt reklameforbud, og siden 2014 ble det forbudt å opprette røykerom på jobblokaler. Allikevel synes jeg det lukter røyk overalt, skriver Victoria (16).

Si ;D-innlegg: På ti år har antall røykere i landet blitt halvert. Nå mener jeg det er på tide med et totalt røykeforbud.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I dag er det forbudt å røyke på alle restauranter, barer, kafeer, samlingslokaler, offentlig transport, generelt steder hvor allmenheten har tilgang i Norge.

I tillegg er det er totalt reklameforbud, og siden 2014 ble det forbudt å opprette røykerom på jobblokaler.

Allikevel synes jeg det lukter røyk overalt.

Det er mange lover som sørger for stramme tøyler for norske røykere, og dette burde i grunn tilsi at vi opplever lite passiv røyking i hverdagen.

Dessverre er det ikke slik jeg oppfatter det, og jeg vet at jeg ikke er alene om det.

Færre røyker enn før

Røyking har fått et mer og mer negativt omdømme med årene, noe jeg mener er en bra ting.

Det er viden kjent at det bringer med seg mange helseplager både for røykeren selv, og de nærmeste.

I tillegg har røykpakkene begynt med små setninger som indirekte oppfordrer til å slutte med røyking.

I butikkene kan man nå få kjøpt e-sigaretter som skal hjelpe en med å slutte, samt et bredt utvalg av tyggegummier og tabletter.

Allikevel er det flere som velger å ikke slutte.

Røyking har fått et mer og mer negativt omdømme med årene, noe jeg mener er en bra ting.

I det siste har det blitt tatt stort initiativ til å minke røykforbruket i det norske folk, og det har gitt store og gode resultater.

På ti år har antall røykere i landet blitt halvert.Nå mener jeg det er på tide med et totalt røykeforbud.

Jeg vet ærlig ikke hvorfor røykere ikke velger å slutte selv. Det er mulig at de ikke vet om konsekvensene, eller at de ikke tar det seriøst.

Røykere som velger ikke å slutte å røyke velger for sin egen del å senke levealderen sin med elleve år, samt øke sjansen betraktelig for flere typer kreft, deriblant lunge— og hudkreft.

Lest denne? Tarjei Tallakstad:

Les også

All tobakk bør forbys

Utsatt selv om man ikke røyker

For noen vil kanskje ikke det være motivasjon nok, fordi det bare går utover røykeren selv, men passivrøyking burde da avgjøre valget.

Passiv røyking gir økt risiko for de samme sykdommene som vanlige røykere, inkludert kreft og hjerte— og karsykdommer.

Tobakksrøyk inneholder 4000-7000 kjemiske stoffer, avhengig av hvilket produkt man velger, og blant disse er 50-70 kreftfremkallende stoffer.

Studier viser at de som er utsatt for passiv røyking øker risikoen for lungekreft med hele 20-30 prosent.

Det er da snakk om alt fra uskyldige små barn, til slitne eldre mennesker.

I tillegg har vi det mindre kjente begrepet «tredjehåndsrøyking» som kommer av at tobakksrøyken setter seg på overflater.

Dersom man røyker inne, vil flere av stoffene som røykere og passive røykere får i seg, sette seg på overflater og i vegger.

Dersom man røyker inne, vil flere av stoffene som røykere og passive røykere får i seg, sette seg på overflater og i vegger.

De neste personene som kommer til dette rommet, vil puste inn stoffene som har satt seg i veggene.

Les også

Fire gode grunner til å regulere e-sigaretten strengt

Lovfestet røykfritt miljø

Vi må heller ikke komme utenom at barn har en lovfestet rett til et røykfritt miljø (tobakkskadeloven § 28).

Denne loven kan umulig blir fulgt, da jeg opplever røyk på en daglig basis.

Det er nødvendig med et totalt røykeforbud i løpet av de neste årene.

Konsekvensene til røyking, passivrøyking og tredjehåndsrøyking er så store at om ikke røykere selv vil slutte å røyke, mener jeg at det er nødvendig med et totalt røykeforbud i løpet av de neste årene.


Lese mer om alkohol og røyk? Her er noen av Si ;D-innleggene vi har publisert tidligere:

Njård Håvar Dobson Fjelde (18):

Les også

Røykeloven forskjellsbehandler elever og lærere

«Oddgeir» (15):

Les også

Kjære unge røykere. Vet dere hva dere gjør med dere selv?

Aarabi (18):

Les også

Oppfordring: #TrashTheAsh

Følg Aftenposten Si;D påFacebook,Twitterog Snapchat (aft.sid)

Victoria H.b (16)