Voksne må snakke med oss om overgrep

Det er dere voksnes ansvar å sørge for at vi barn er trygge, og at vi har en trygg oppvekst, skriver Julie Storli (13) og Hanna Brandal (13).

Vet vi barn nok om kropp, grenser og seksuelle overgrep?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

På lik linje med at vi blir lært hva vi skal gjøre ved brann, eller hvordan vi skal oppføre oss i trafikken, må vi også lære hva vi skal gjøre hvis vi blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det er utrolig viktig at voksne gir barn kunnskap. Fordi kunnskap gir trygghet. Fordi kunnskap gir beskyttelse.

Som ungdomsambassadører for Redd Barna jobber vi for at alle barn skal ha det bra. Vi engasjerer oss i viktige temaer for å informere om, og for å oppfylle, barns rettigheter.

Ta oss på alvor

For at vi skal være beskyttet mot vold og seksuelle overgrep, må vi lære om hva som er lov og ikke. Hvem vi kan snakke med hvis vi opplever å bli utsatt. Barn må ha kunnskap for å være beskyttet, og denne kunnskapen må vi få tidlig og ofte gjennom oppveksten.

Alle vet viktigheten ved forebygging av mobbing og det å ha gode vaner når det gjelder nettvett. Men vet vi nok om kropp, grenser og seksuelle overgrep? Det skal ikke være et tabubelagt tema, der man unngår å snakke om det fordi det er flaut.

Julie Storli (13), ungdomsambassadør i Redd Barna.
Hanna Brandal (13), ungdomsambassadør i Redd Barna.

Barn må lære tidlig

Vi må ha nok informasjon om forebygging, men også om mulighetene våre når det gjelder å kunne si ifra. Informasjon om hjelpesider, alarmtelefonen, anonyme nettjenester og trygge voksne.

Dere voksne må bruke et språk vi forstår, og små barn må begynne å lære om dette allerede i barnehagealder, for eksempel gjennom bilder og bøker.

Som skoleelever har vi jo gjort oss noen egne erfaringer. Vi har brukt verktøy som film og tekst. Vi mener at man bør lære mer om dette som en del av undervisningen i skolen og barnehagen. For at barn skal forstå og lære om dette på best mulig måte, mener vi det er en stor fordel om lærerne setter seg ordentlig inn i tematikken.

Noe voksne snakker lite om

Vi tror mange i skolesystemet og voksne generelt synes dette er kleint og unngår å snakke dypt om det, men det hjelper ikke å bare sette på en film! Det er viktig at voksne viser kunnskap og ikke snakker om dette som et tabubelagt område.

Vi ønsker at lærere, helsesykepleiere, sosialpedagoger og andre ansatte snakker med oss om vold og overgrep på en alvorlig måte, og at man setter av tid ofte til å informere og snakke om det.

Barn skal være fullstendig klare over sine rettigheter og muligheter til å snakke med trygge voksne, også når det gjelder vold og seksuelle overgrep. Barn skal vite at det ikke er farlig å si ifra, og at det aldri er barnas feil. At det er lovbrudd om barn blir utsatt for overgrep.

Trenger trygge voksne

Det er mange ganger barn har fortalt om overgrep etter å ha sett Redd Barnas undervisningsopplegg på skolen, eller etter å ha lært om det på andre måter. Det viser igjen hvor viktig kunnskap er.

Det er dere voksnes ansvar å sørge for at vi barn er trygge, og at vi har en trygg oppvekst. Voksne må snakke med oss om retten til beskyttelse. Dette er en oppfordring til alle voksne som jobber med barn eller som møter barn i løpet av dagen: Vær en trygg og modig voksen! Det trenger vi.

Les også

Barn vokser opp med porno. La oss snakke med dem om sex.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.