SiD

Har vi glemt dem som ikke vil drive med idrett?

  • Hågen Viken Grini (21)
    Hågen Viken Grini (21)

Det må være en rettferdig konkurranse mellom aktivitetene som tilbys unge. Pris er en viktig konkurransefaktor, skriver Hågen Viken Grini (21). Foto: Shutterstock / NTB

Om man gjør idretten gratis, vil den utkonkurrere musikk og andre aktiviteter som ikke er idrett.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Når vi skal vurdere om idrett bør være gratis for alle, er det viktig å se på hva fritidsaktiviteter skal være i barn og unges liv. Det er en arena der barn og unge får muligheten til å drive med de tingene de liker, med mennesker de vil tilbringe tid med.

Jeg mener at friheten til å velge aktivitet er essensiell for at fritidsaktiviteten skal oppnå sitt formål. Derfor må vi skille mellom idrett og fritidsaktivitet.

En fritidsaktivitet kan være så mangt, det trenger ikke være fotball eller håndball. Det kan også være gitar eller pianotimer, gaming, kurs i koding og alt annet som ikke er idrett. Burde ikke slike aktiviteter også være gratis, i så fall?

Økonomi

Å dyrke barns drømmer og la dem utforske det de interesserer seg for, er svært viktig. Det burde være tilgjengelig for alle. Ved å gjøre enkelte aktiviteter gratis, mener jeg vi frarøver barn muligheten til fritt fritidsaktivitetsvalg.

Det er en god tanke å gi økonomisk støtte for å få barn inn i fritidsaktiviteter, men det er et feilsteg å prioritere enkelte aktiviteter fremfor andre. Da har man misforstått poenget med fritidsaktiviteter.

Balder Alvær Olafsen, som er nestleder i SU, sier at det skal være et trepartsamarbeid mellom staten, kommunen og idretten. Men barnet må være i sentrum når det kommer til valg av aktivitet, ikke staten eller kommunen.

Hågen Viken Grini (21). Foto: Privat

Tilgjengelig

Vi kan anta at økonomi spiller en viktig rolle i valg av aktivitet. Om man da gjør idretten gratis, vil den økonomisk utkonkurrere eksempelvis musikk og andre aktiviteter som ikke er idrett. Jeg mener det må være en rettferdig konkurranse mellom aktivitetene som tilbys unge. Pris er en viktig konkurransefaktor.

Jeg har drevet med flere idretter, og lært meg å spille gitar og piano. Begge deler passer kanskje ikke for alle, men det ene er ikke viktigere enn det andre.

Alle aktiviteter burde være så tilgjengelig som mulig. Men jeg mener at politikere ikke er i noen posisjon til å prioritere hvilke aktiviteter som skal være gratis.


Les også

  1. Gratis idrett til alle er sløsing med statens penger

  2. Jo, vi bør faktisk ha gratis idrett for alle!

  3. Gratis idrett til alle er ikke et godt forslag


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Fritidsaktiviteter
  2. Økonomi
  3. Idrett