SiD

Når bokstavene blir viktige – KRL, RLE, KRLE?

Jeg er imot signalet K-en sender: At én religion er viktigere og riktigere enn andre.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Vi trenger et fag som fremmer kritisk tenkning, visker ut fordommer og tar opp etiske problemstillinger. Et fag som viser de mange fordelene et religiøst mangfold representerer, skriver Erle Nyhus (15).
  1. februar dannet tusenvis en ring rundt synagogen i Oslo. Fredens ring sto for respekt og mangfold og var ment å være et skritt i retning en tolerant fremtid.

Regjeringen går en annen vei ved å innføre KRLE, hvor rundt halvparten av undervisningen skal være kristendomsundervisning.

Verden blir mindre hver dag

Dette vil både skape splittelse mellom elever, men også frata dem verdifull kunnskap om en verden i endring.

ErleEideNyhus.jpg

For med mer tid til én religion, blir det mindre tid til de resterende.Jeg er ikke imot kristendom i skolen. Det jeg er imot, er favorisering av en religion i statens regi.

Jeg er imot signalet K-en sender: At én religion er viktigere og riktigere enn andre.

Verden blir mindre hver dag, og lille Norge berikes hele tiden av ukjente impulser. Vi må lære oss hvordan vi skal møte dette.

Vi må lære om, og ikke minst av, hverandre. Og det må starte i skolen.

La RLE bli et symbol på mangfold

Vi trenger et fag som fremmer kritisk tenkning, visker ut fordommer og tar opp etiske problemstillinger.

Et fag som viser de mange fordelene et religiøst mangfold representerer. Et fag som lærer oss å sette pris på hverandre.

Dette vil både være sunt for elevene, men også uvurderlig for en vellykket integrering.

La oss få lære at verden er så mye større enn Norge og Vesten. La oss gjøre om RLE til mer enn et fag.

La det være et symbol på en mangfoldig skole og en tolerant fremtid.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Les også

  1. (K)RLE burde erstattes med et nytt fag

  2. Få Jesus ut av klasserommet!

  3. Joel Ystebø (13): Kristne verdier er utrydningstruet

Erle Eide Nyhus (15)