Fosen-saken handler om mer enn vindkraft. Den handler om samisk eksistens.

Jack Schønberg er leder av Oslo Sosialistisk Ungdom. Han ble båret vekk av politiet utenfor Klima- og miljødepartementet 1. mars da han deltok på Fosen-aksjonene.

Et nytt kapittel i samisk historie skrives akkurat nå. Hvilken side tar du?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Lørdag er det 600 dager siden høyesterett fastslo at vindkraftanlegget på Fosen var i strid med reindriftssamenes menneskerett til kulturutøvelse. I 599 dager har regjeringen nektet å handle. Til og med etter at vi okkuperte nesten alle departementene, har ikke regjeringen gjort noe annet enn å beklage.

Det tydelige kravet om riving av vindkraftverkene og tilbakeføringen av landet til Fosen-samene er ikke blitt møtt. Derfor aksjonerer vi igjen.

Så mye større

Man kan spørre seg: Hvorfor er denne saken blitt så stor? Hvorfor velger miljøbevegelsen å samle seg med den samiske bevegelsen mot vindkraftanlegg når vindkraft er en essensiell del av det grønne skiftet?

Det er fordi denne saken er så mye større enn noen vindkraftverk i Trøndelag. Det å bygge ut vindkraftindustri i et reinbeiteområde er å ødelegge muligheten for å drive med reindrift. Det vil ikke bare si at vi tar vekk en viktig næring for de samene som bor på Fosen, men man tar bort hele deres kultur.

Ikke en historie å være stolt av

Det er heller ikke første gangen samisk kultur er blitt angrepet til fordel for majoritetsbefolkningens interesser. Dette er en del av den større fornorskningsprosessen som har foregått i flere hundre år.

Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen frem sin rapport som viser at fornorskningspolitikken har fått svært alvorlige konsekvenser for samer, kvener/norskfinner og skogfinner i landet. Lederen av kommisjonen Dagfinn Høybråten sa at Norge ikke har en historie å være stolt av når det gjelder behandlingen av minoriteter.

Enda en gang ser vi at samisk land og kultur blir offer for regjeringens fornorskningspolitikk

Formelt ble fornorskningspolitikken avskaffet på 1960-tallet, men i praksis lever den fortsatt, og mange må leve med konsekvensene av den. Enda en gang ser vi at samisk land og kultur blir offer for regjeringens fornorskningspolitikk. Derfor har vi et historisk ansvar for å kjempe, ikke bare for rivingen av møllene på Fosen, men også for at mer land skal tilbakeføres til samene.

Hvilken side tar du?

Dette er ikke bare et angrep på samisk kultur, men et angrep på de grunnleggende menneskerettighetene til alle i Norge. Det er en trussel for det norske demokratiet om regjeringen kan velge hvilke menneskerettigheter den vil følge.

I dag er det samenes rettigheter som brytes, i morgen kan det være dine. Derfor burde alle, samisk eller ikke, være opprørt. Kjemp imot! Et angrep på samiske menneskerettigheter er et angrep på alles rettigheter.

Et nytt kapittel i samisk historie skrives akkurat nå. Spørsmålet er: Hvilken side tar du?

Skal du stå sammen med regjeringen som bryter menneskerettigheter, og Fosen Vind som tjener seg rike, samtidig som urfolk utsettes for fornorskning? Eller skal du stå med oss som krever rettferdighet etter flere hundre år med diskriminering?

ČSV!

Vis samisk ånd!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!