SiD

Verden har forandret seg. Norge bør inn i EU | Håvard Rørtveit

  • Håvard Rørtveit (20)
    Håvard Rørtveit (20)
    Sentralstyremedlem i Europeisk ungdom

Når vi ser ytre høyre vokse i Europa, bekymrer det meg. Men det bekymrer meg også hvor mye deres EU-retorikk har til felles med den norske neisiden. En retorikk som splitter folk og setter sitt eget land først, skriver Håvard Rørtveit (20), sentralstyremedlem i Europeisk ungdom. Foto: esfera / Shutterstock / NTB scanpix

Det er 25 år siden sist vi hadde en folkeavstemning om EU. Ingen under 42 år har noensinne stemt for eller mot EU.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I Si ;D 9. desember svarer Ayat Saeid fra Rød Ungdom Unge Høyres Emma Erlandsen om norsk EU-medlemskap.

EU-motstanden i Norge er fortsatt stor. Ifølge Klassekampen og Nasjonens årlige EU-undersøkelse sier 60 prosent at de ville stemt nei til norsk EU-medlemskap.

Håvard Rørtveit (20), sentralstyremedlem i Europeisk ungdom Foto: Privat

Samtidig viser undersøkelsen at neiflertallet har sunket i de siste årene. Den viser også at vi unge er mer positive til EU enn de eldre. Hvis vi skal dra paralleller til Storbritannia, så så vi også der hvordan de eldre ødela for en hel generasjon yngre som overveldende stemte ja til EU.

Overveldende EØS-støtte

I sitt innlegg siterer Saeid en undersøkelse som sier at det er dødt løp mellom ja- og neisiden når det kommer til EØS. Klassekampen og Nationens måling viser derimot at 61 prosent ville stemt ja til EØS, mot lusne 20 prosent som ville valgt å si opp vår viktigste tilknytning til Europa.

EU har et stort forbedringspotensial når det kommer til internasjonal solidaritet med omverden.

Men EU er faktisk verdens største bistandsyter og har også bidratt til at flere gamle østblokkland som etter tiår med fattigdom under kommunismens totalitære apparat, får høyere levestandard. Det er solidaritet for meg.

Vi trenger en ny folkeavstemning

Saeid kommer med en rekke uriktige påstander og fremstillinger av EU. Når vi ser ytre høyre vokse i Europa, bekymrer det meg. Men det bekymrer meg også hvor mye deres EU-retorikk har til felles med den norske neisiden. En retorikk som splitter folk og setter sitt eget land først.

Det er 25 år siden sist vi hadde en folkeavstemning om EU. Ingen under 42 år har noensinne stemt for eller mot EU.

En folkeavstemning kan ikke vare for alltid fordi forholdene endrer seg. Vi unge burde også få lov til å si noe om vårt forhold til våre nærmeste og viktigste naboer.

Verden er i endring. Derfor trenger vi en ny EU-debatt i Norge. Vi trenger EU fordi fellesskap fungerer.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Les mer om

  1. EU
  2. EØS
  3. Folkeavstemning