Jeg kan hverken fatte eller begripe at folk synes det er greit å kalle seg kommunist i 2019 | Tage S. Jensen

  •  Tage S. Jensen (21)
Bildet er tatt under Rødts landsmøte tidligere i mai, der et stort flertall stemte for å beholde formuleringen om kommunisme i prinsipprogrammet.

Si ;D-innlegg: Kommunisme og demokrati er to uforenlige idealer.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norge er blant verdens mest velfungerende og egalitære liberale demokratier. Derfor er Rødts ønske om en såkalt «demokratisk revolusjon» ubegripelig for meg.

Tidligere i mai avholdt Rødt sitt landsmøte, og et stort flertall stemte for å beholde formuleringen om kommunisme i prinsipprogrammet.

Alberte T. Brekkhus skriver i sitt innlegg på Si ;D at dette fikk henne til å juble. Dette mener jeg er historieløst.

Les også

Å bruke kommunist som skjellsord er usaklig | Alberte T. Bekkhus

Tage S. Jensen, 2. nestleder, Akershus Unge Høyre.

Har aldri fungert

Historien viser at kommunisme aldri har fungert i praksis. I håp om å skape et klasseløst samfunn basert på fellesskapsidealer og solidaritet har man i stedet innført autoritære regimer og omfattende undertrykkelse.

Når Rødt, i 2019, velger å beholde formuleringen om kommunisme, må de også kunne svare på hvordan deres drømmesamfunn skal fungere i praksis.

Jeg har forståelse for at ulike partier og ideologier vektlegger ulike verdier og prinsipper, men jeg synes ikke vi skal akseptere tankesett som ønsker å tukle med vårt liberale demokrati.

Rødt er krass i sin kritikk av kapitalismen, men finnes det egentlig noen alternativer?

I dag finnes det ingen liberale demokratier uten kapitalisme. Økonomisk frihet og demokrati går hånd og i hånd.

Dersom staten skal overta kontroll over hele vår økonomi, vil vi bli fratatt en rekke fundamentale friheter. Staten vil da ha kontroll over både arbeidsmarkedet og våre utdanningsvalg. Er dette Rødts definisjon av demokrati?

Mer en flertallsstyre

For meg er demokrati mer enn flertallsstyre. Demokrati handler også om mindretallsvern og beskyttelse av grunnleggende friheter, som for eksempel eiendomsretten.

Det er legitimt å være enig i enkeltsakene til Rødt, men jeg kan hverken fatte eller begripe at folk synes det er greit å kalle seg kommunist i 2019. Norge er et av verdens beste land å bo i.

Til dere som finner tanken om kommunisme forlokkende: Les en historiebok og vurder om frihetene vi har i dag er verdt å sette på spill.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.