SiD

Å få drømmejobben er ingen rettighet

 • John Petter Stevik (17)
  John Petter Stevik (17)
  Medlem av Unge Høyre
Målet med utdanningssystemet er ikke at alle skal få drømmejobben, men at det skal leveres gode tjenester til samfunnet, skriver John Petter Stevik (17) i Unge Høyre.

Hvis ungdom i dag må ha tilrettelegging for å få motivasjon, tyder det mer på mangel på disiplin.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

23. august skriver Hedda Aker i Si ;D at hun er frustrert over dagens opptakssystem. Hun er neppe alene. Opptakssystemet knuser utdanningsdrømmer årlig, men det spørs om det snarere er forventningene til ungdommen, og ikke opptakssystemet, det er noe galt med.

«Elever helgarderer seg på videregående ved å ta fag de kanskje ikke er interessert i for å få et så høyt karaktersnitt som mulig.» Utsagnet er hentet fra Heddas kronikk. Jeg synes det er nedslående at det blir ansett som et problem.

Det å kunne gjøre kjedelige ting for å nå målene sine vitner om motivasjon. Det bekymrer meg at dagens ungdom ikke er villig til å jobbe med ting de ikke er interessert i.

En må huske at målet med utdanningssystemet er ikke at alle skal få drømmejobben, men at det skal leveres gode tjenester til samfunnet.

Rettferdig opptakssystem

Det som er bra med dagens opptakssystem, er at det er meget forutsigbart og ikke mulig å manipulere. Ved å innføre muligheter for motivasjonsbrev og intervjuer legger vi til rette for at ens person kan farge utfallet i større grad enn ferdighetene. Det åpner for muligheten til å fremstå som bedre eller noe annet enn det en egentlig er. Det er et tap for de trofaste sliterne.

John Petter Stevik (17), Unge Høyre.

Vil du inn på et prestisjestudium i dag, er du nødt til å levere godt i alle fag, slik som alle de andre psykologistudentene gjorde.

Passer ikke dagens ungdom

De som kom inn på medisin, psykologi og andre prestisjestudier, har allerede bevist at de har motivasjon gjennom hardt arbeid på videregående. Hvis ungdom i dag må ha tilrettelegging for å få motivasjon, tyder det mer på mangel på disiplin.

Jeg har tro på ærlig og rettferdig konkurranse slik vi har i dag, siden jeg mener det skaper kvalitet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Samfunnet
 2. Psykologi
 3. Arbeidsliv
 4. Student
 5. Motivasjon
 6. Tjenester