Hvorfor ikke gi familiene full valgfrihet, KrF?

Politikere bør ikke bruke små barn som brikker i et politisk spill for å oppnå likestilling i arbeidslivet, mener debattanten.

Målet med KrFs familiepolitikk er å gi familiene valgfrihet. Men full valgfrihet i fordelingen av foreldrepermisjonen skal visst ikke familiene ha.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

KrF er partiet som alltid har stått på familienes side i møte med en stat som ikke alltid har vist like stor forståelse for at familier er forskjellige og har ulike ønsker og behov.

Hvorfor tviholder vi da på en fedrekvote som åpenbart legger sterke føringer på hvordan familiene skal innrette seg barnets første leveår?

I rettferdighetens navn skal det sies at KrFs alternative modell utvilsomt er bedre enn dagens rigide tredeling, og det er absolutt på sin plass å nevne at vi var eneste parti på Stortinget som stemte mot ordningen som ble innført av regjeringen i fjor sommer.

Provoserende

Likevel innebærer KrFs foretrukne modell, som ble vedtatt med et overveldende flertall på landsmøtet i april, at det fortsatt skal være en fedrekvote på ti uker. Full valgfrihet skal altså familiene ikke ha, ifølge KrF.

I første omgang bør all energi gå til å fjerne dagens rigide tredeling, mener debattanten.

For meg er det rett frem provoserende når noen politikere mener de vet bedre hvilke valg familiene bør ta, enn familiene selv.

Vi bør ikke presse system og avgjørelser ned over ørene på folk, og dagens tredeling er et godt eksempel på hvor ille det kan gå når politikere sitter og tar avgjørelser uten å faktisk lytte til dem de ønsker å styre over.

Brikker i politisk spill

Misforstå meg rett: Jeg ønsker at pappaer skal være hjemme i permisjon, gjerne lenge også. Men hvis noen familier tar et annet valg, hvilken rett har vi som politikere til da å si at deres valg for deres familie og barn er feil? Det må vi rett og slett bare leve med.

Politikere bør ikke bruke små barn som brikker i et politisk spill for å oppnå likestilling i arbeidslivet, og det hjelper heller ikke at dagens tredeling kan sies å være en direkte likestillingsfelle.

Den gjør at familier presses til å ta mer ulønnet permisjon, eksempelvis for å kunne opprettholde ammingen, og det gjør at kvinner får en svakere tilknytning til arbeidslivet samt mister rett til sykepenger og pensjonspoeng.

Slagord som forplikter

Et av de mest grunnleggende prinsippene for all politikk i KrF er nærhetsprinsippet: at alle avgjørelser skal tas nærmest mulig dem som blir berørt. For meg er det vanskelig å forstå at dette ikke skal gjelde i spørsmålet om fordeling av foreldrepermisjonen.

I første omgang bør all energi gå til å fjerne dagens rigide tredeling. Deretter bør vi brette opp ermene og jobbe for full valgfrihet.

KrF er partiet som gang på gang har gått til valg på slagordet «valgfrihet og tillit til familiene». Det forplikter, spør du meg.


Foreldrepermisjon engasjerer. Les også disse sakene:

Les også

Et forsvar for tredelt foreldrepermisjon – av Venstre-politiker Guri Melby

Les også

Pågår det en stille fødestreik fordi kvinnene føler at innsatsen ikke blir verdsatt? spør ammeekspert Gro Nylander

Les også

Regjeringen burde skrote hele fedrekvoten, mener Emma Erlandsen i Unge Høyre


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.