SiD

Oppvaskgenerasjonen

  • Deltager I Young Ambassadors
Det er demotiverende å se oppvaskstabelen bli høyere og høyere, skriver Kristin Thue (18) om jobben hennes generasjon må gjøre i fremtiden.

Vi er dessverre generasjonen som må ta oppvasken etter dessertgenerasjonen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hver gang jeg snakker med yrkesaktive voksne om Norges økonomiske fremtid, rister de unnskyldende på hodet og ser litt trist på meg. De tilhører dessertgenerasjonen: de startet Norges oljeeventyr, unnslapp krigen og kunne få jobb nesten uten utdannelse. Vi ungdommer derimot, vi skal konkurrere med hele verden om de samme jobbene. Vår arbeidskraft skal erstatte bærebjelken i norsk økonomi, vi skal rydde opp i finanskrisen og som om ikke det var nok, er det plutselig også vårt ansvar å stanse global oppvarming.

Jeg gleder meg allerede.

Liten endringsvilje

Vi hører stadig om kutting av helsekøer, valgfri behandling på statens regning, gratis sykehjemsplass, billigere kollektivtransport og flere kvalifiserte lærere. Men høyere skatter? Fysj, som om ikke bompenger er nok!

Vi vil gjerne at noen skal ordne opp i hele denne klimakrisen, men kildesortering er da litt mye å kreve av norske husholdninger? Barnearbeid er det ingen som liker, men folk kan da ikke forvente at vi skal betale mer for klærne vi kjøper. Vi mangler arbeidskraft innen helse og omsorg, men det er jo ikke godt å si hva alle disse arbeidsinnvandrerne kan finne på?

Det er rett og slett liten vilje til å legge om livsstilen for å kunne gjennomføre alt nordmenn ønsker seg.

Vi må jobbe mer

I 2025 vil antall eldre være dobbelt så høyt som i dag. Oljen vil i løpet av min levetid ta slutt. Hvor lange dager vi må jobbe for å kompensere for pensjonistene og petroleumssektoren vil jeg ikke en gang tenke på. Faktum er at dette sannsynligvis er toppen, med mindre det skulle ligge et diamantlager under Hardangervidda.

Velstanden vi har i dag er så god som den noensinne vil være. Forskere spår at min generasjon vil leve til vi blir 100 eller mer, men da kan vi ikke pensjonere oss når vi er 62. Vi må jobbe mer. Mye mer. Og mye lenger.

Våre penger blir brukt opp

Mens andre klager over at vi ikke bruker mer av Oljefondet, ser jeg med bekymring på at min generasjons penger blir brukt opp på forskudd. Vi unge har ambisjoner, vi vil nå langt og vi vil gjøre en forskjell.

Derfor er det så utrolig demotiverende å se oppvaskstabelen bli høyere og høyere – uten at noen faktisk er villige til å ta frem Zalo-flasken og hive seg uti det.

Kristin Thue (18)