Du har rett til å ha det bra på skolen | Inga Bejer Engh

  • Inga Bejer Engh
    Inga Bejer Engh
Inga Bejer Engh er barneombud.

Ingen elever skal leve med mobbingen. Det er de voksne på skolen som skal finne ut hva de må gjøre for å få slutt på det.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

På Si ;D var det forrige uke et innlegg fra en jente som opplevde at lærerne ikke tok tak i mobbingen og krenkelsene hun opplevde på en skole i Oslo. Eleven har byttet skole og har det bedre nå. Som barneombud vil jeg si at ingen elever i norsk skole skal oppleve dette.

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Forteller en elev at han eller hun blir mobbet, truet eller møtt med stygge kommentarer i sosiale medier eller på skolen, har de krav på å få hjelp av de ansatte på skolen.

Skolen har en aktivitetsplikt som betyr at de må gripe inn i slike saker og sette i gang tiltak for å få slutt på det som oppleves som mobbing. Det er derfor viktig at både elever og foreldre kjenner til skolens ansvar og hva de kan forvente dersom de opplever mobbing.

Du skal bli tatt på alvor - bagatellisering er forbudt

En lærer har ikke lov til å overse mobbing eller andre krenkelser. Opplæringsloven sier at det er elevens opplevelse av skolemiljøet som er det avgjørende. Derfor skal lærerne ta det elevene forteller på alvor.

Les også

Jeg ble kalt «jævla norsking» og «hurpe», men lærerne forsvarte mobberne

Om en lærer tenker at de som mobber andre har det vanskelig, må de finne måter for å hjelpe både den som blir utsatt for mobbing, og de som mobber andre. De ansatte på skolen må være tydelige og spørre hvorfor noen mobber andre og gi dem hjelp så de slutter med det. Her må læreren være tydelig på hva som er greit og ikke på skolen.

Å fortelle om mobbing er viktig for å få hjelp

Det er viktig at elever forteller om sine opplevelser om mobbing og krenkelser både på sosiale medier og på skolen slik at lærerne kan ta tak i dette. Dessverre vet vi at for mange barn og unge unnlater å fortelle og derfor får de ikke hjelpen de har krav på. Dette gjør at mobbingen ikke tar slutt og at de kan risikere å slite med konsekvensene av mobbingen lenge.

Her er innlegget barneombudet svarer på:

Selv om mange elever har hatt negative opplevelser med at skolen ikke har satt i gang tiltak når de har fortalt, så må elevene fortsette å si fra til lærerne. Fortell om hvordan du og andre har det, og hva som skjer på sosiale medier. Det er ikke å sladre, men å være modig. Det må lærerne være tydelige på til klassen.

Å stoppe mobbing er de voksnes ansvar

Ingen elever skal leve med mobbingen. Det er de voksne på skolen som skal finne ut hva de må gjøre for å få slutt på det. De skal undersøke det elevene forteller om, og de skal snakke med elevene om hva de mener. Etter undersøkelsene må skolen finne tiltak som gjør at mobbingen slutter. Løsningen skal ikke være at elever må flytte fordi de blir mobbet.

Er du en elev som ikke får hjelp fra læreren din, er det viktig at du forteller det til noen andre voksne på skolen, for eksempel rektor eller inspektør.

Ingen elever skal oppleve at det blir så vanskelig å være på skolen, at flytting må til for å få det bedre. Da har ikke skolen gjort jobben sin.

Blir du mobbet på skolen? På ung.no får du forslag til hva du kan gjøre.