Venstresiden snakket for lite om FNs migrasjonspakt | Rameen Sheikh

Når venstresiden tier, foregår debatten på ytre høyres premisser, skriver Rameen Sheikh (20), nestleder i Rød Ungdom.

Internrevisjonen ung: Med lite tilgjengelig informasjon kjøpte folk den informasjonen som kom ut først.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I desember ble FNs migrasjonsplattform vedtatt i Marokko. I forkant av møtet ble ulike bilder og innlegg spredt på sosiale medier.

Der har det blant annet stått at medier ikke kan skrive om negative sider ved migrasjon ifølge avtalen, og det har skapt debatt om ytringsfrihet og medienes frie rolle.

Debatten ble styrt av dem som var uenig

Jeg fikk først høre om avtalen da jeg fikk med meg at Frp hadde tatt ut dissens i regjeringen fordi de er uenig i plattformen. Da hadde finansminister Siv Jensen (Frp) lenket til hvorfor Frp var uenig.

Alle gangene jeg senere så noe til FNs migrasjonspakt, var blant annet gjennom bildet og ulike Facebook-poster om hvor farlig denne plattformen var for Norge.

Jeg skulle ønske at debatten om plattformen var mer åpen og ikke bare styrt av dem som allerede var uenig i hva den gikk ut på, og av dem som så et bilde delt på sosiale medier og ble redde av den grunn.

Venstresiden skulle vært mer på banen

I desember skrev også Preben Dimmen fra Unge Høyre i Internrevisjonen ung om at regjeringen bør la Stortinget behandle migrasjonsplattformen.

Jeg vet ikke om jeg syns det hadde vært nødvendig å la Stortinget behandle migrasjonsplattformen, men jeg skulle ønske at venstresiden hadde vært mer på banen for å bidra til en mer åpen debatt om slike avtaler som skaper såpass mange følelser.

Nettsteder som Document og Resett har i stor grad fått sette dagsorden rundt avtalen, og når venstresiden tier stille, foregår debatten på ytre høyres premisser og ikke våre premisser.

Manglende debatt skapte skepsis

Plattformen legger opp til å samle punkter om migrasjon som følger av allerede eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.

Den er ikke så kontroversiell som ulike innlegg og bilder på sosiale medier som har florert, skal ha det til. Men grunnet manglende opplyst debatt i offentligheten, har alternativ informasjon spredt seg og skapt skepsis og redsel.

Jeg hadde hørt svært lite om avtalen, og selv etter å ha hørt litt hos andre i Rød Ungdom, satt jeg igjen med lite informasjon om hva avtalen faktisk gikk ut på.

Folk kjøper den informasjonen som kommer først

Når til og med vi som forsøker å holde oss oppdatert på den politiske fronten til daglig, satt med så lite informasjon, er det ikke rart at folk kjøper den informasjonen som først kommer ut.

Det er farlig, for mye av den informasjonen har vist seg å være usann.

Det er for eksempel ikke en avtale man skriver under på, men en felles plattform for FN-landene som de kan forholde seg til. I tillegg samler plattformen punkter som vi allerede har skrevet under på.

Partier har et ansvar for å komme på banen

Det er også blitt en merkelig blanding av usann informasjon om plattformens innhold og mistenkeliggjøring om hvorfor det er så lite debatt om den i offentligheten.

Det er mulig at grunnen til at det har vært lite snakk om den, også fra venstresiden, er fordi den er såpass lite bindende.

Men når et regjeringsparti har tatt ut dissens og debatten allerede er i gang, så har andre partier også et ansvar for å komme på banen.

Jeg skulle derfor gjerne sett at moderpartiet tok mer til orde for å opplyse om debatten og vårt standpunkt til den.

Les også

Regjeringen sprekker i synet på FNs migrasjonsavtale


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.