Mamma valgte å være hjemmeværende. Det ga meg en helt annen barndom

  • Angelica (17)
Det burde være mer aksept i samfunnet for mødre som ønsker å være hjemme med barna enn å være på jobb, skriver Angelica (17).

Si ;D innlegg: Det var ikke alltid så lett for andre å forstå at det var dette mamma ville.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

De årene jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, ble jeg ofte spurt av både venner og lærere hva mine foreldre jobbet som.

Kanskje var det bare et rutinespørsmål for dem, men svaret de forventet, var ikke det jeg kom med. For da jeg fortalte dem at min mamma ikke jobbet og var hjemmeværende, ble de plutselig så stille.

- Ja, svarte de med et lett forvirret smil og ledet samtalen inn på noe annet.

En annen barndom

Jeg er glad for at mamma valgte å være hjemme for å ta av seg barna, for det ga meg en helt annen barndom. Det var en glede og en trygghet å vite at mamma alltid var der når jeg kom hjem fra skolen.

Jeg kom aldri hjem til tomt hus.

Jeg sier ikke at barn ikke skal gå i barnehage, for det er en flott mulighet for foreldre og åpner opp for andre muligheter enn det å være hjemme med barnestell. De fleste jeg kjenner på min egen alder, har gått i barnehage, og de har ikke hatt noen negative erfaringer med det. De har fått erfaring med å omgås andre tidlig i livet.

Det at det kom barnehager, åpnet opp for at kvinner faktisk kunne ta del i yrkeslivet og at de ikke lenger trengte å være hjemme og passe huset.

Jeg mener likevel at det burde være mer aksept i samfunnet for at noen ønsker å være hjemme med barna i stedet for å være på jobb dersom økonomien gjør det mulig. Det er et valg man selv tar, også økonomisk.

Ikke lett for andre å forstå

Min mor valgte å være hjemme, og det var et gjennomtenkt valg. Likevel var det ikke alltid så lett for andre å forstå at det var det mamma ville. Skulle hun ikke ut i arbeidslivet? Bidra i samfunnet?

Men mamma jobbet både før og etter at hun giftet seg. Det var først da jeg kom til verden, at hun valgte å være hjemme. Hun følte hun kom nærmere barna på den måten, og det er jeg helt enig i.

Derfor sier jeg takk, mamma.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.