SiD

Kravet om én times fysisk aktivitet i skolen er å detaljstyre læreren | Ola Gimse Estenstad

  • Ola Gimse Estenstad (19) Unge Høyre
Den nye ordningen fratar deler av læreren sin kreative frihet, mener Ola Gimse Estenstad (19).

Si ;D-innlegg: Er det noe alle ønsker seg, så er det en god folkehelse, men det får vi ikke med denne type løsning.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Flere partier på Stortinget ønsker nå å detaljstyre alle barne- og ungdomsskoler i landet. Forslaget handler i hovedsak om å innføre én time obligatorisk fysisk aktivitet hver dag på alle grunnskoler.

Jeg mener det er spesielt at flertallet i Stortingets helsekomité nå vil gjennomføre denne ordningen.

  • Bakgrunn: Derfor blir det bråk når politikerne bestemmer at elevene skal ha en time fysisk aktivitet hver dag

Kritisk

Utdanningsforbundet, som er lærernes øverste organisasjon og talerør i den offentlige debatten, er kritisk til den nye ordningen. I likhet med meg mener de at dette er en detaljstyring av læreres hverdag.

Hovedpremisset for hele endringen er at politikerne ønsker seg «en bedre folkehelse». Her er jeg faktisk enig i at ordningen kan hjelpe, men hvorfor ikke gå lenger? Hvorfor ikke si at alle offentlige ansatte bør ha minst en time fysisk aktivitet per dag, ellers får de sparken?

Fratas kreativ frihet

På samme måte er det nye kravet en detaljstyring av lærernes arbeidsdag og arbeidsmåte. For på samme måte som hver elev er unik, er hver lærer også det. En lærer bør ha en viss kreativ frihet.

Den nye ordningen fratar de deler av denne friheten. Det er ikke lenger på lærerne og elevens premisser at timene struktureres, men på politikernes.

Det er aldri for sent å snu, noe jeg nettopp håper alle partiene som har stemt for, gjør.

Er det noe alle ønsker seg, så er det en god folkehelse, men det får vi ikke med denne type løsning.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Skole og utdanning