Politikerne sa nei til stemmerett for 16-åringer. Det svekker demokratiet.

  • Awaatef Abdullah Hassan
    Awaatef Abdullah Hassan
    Styremedlem, Agder Sosialistisk Ungdom
Å nekte 16- og 17- åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg vil bidra til å svekke det norske demokratiet, mener debattanten.

Det er på tide at dagens politikere løfter blikket.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

1. juni 2022 kunne ha blitt en historisk dag for det norske demokratiet. Dessverre ble dagen heller en skuffelse.

94 av våre folkevalgte stortingsrepresentanter valgte å stemme mot forslaget om stemmerett for 16- og 17- åringer ved kommune- og fylkestingsvalg.

All politikk som vedtas, vil kunne påvirke alle i samfunnet. Etter to år med pandemi er behovet for at unge skal bli sett og hørt blitt viktigere enn noen gang.

En undersøkelse fra Unicef viser at hele 53 prosent av unge opplevde at de ikke ble tatt hensyn til da myndighetene innførte tiltak våren 2020. Syv av ti ungdommer følte seg også ensomme under pandemien, ifølge en Røde Kors-rapport.

Svekker demokratiet

Ved å stemme nei til forslaget om å innføre stemmerett for 16-åringer har politikerne valgt å nedprioritere unge i samfunnet. Dette er urettferdig siden alle 16- og 17- åringer har en rekke plikter og rettigheter pålagt dem gjennom lov.

For eksempel kan ungdom over 15 år straffes, og mange må betale skatt. Likevel kan de ikke påvirke politikken.

Å nekte 16- og 17- åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg vil bidra til å svekke det norske demokratiet. Det har nemlig vært to prøveordninger med stemmerett for 16- og 17- åringer ved lokalvalg, i 2011 og i 2015. 20 kommuner fikk delta, og resultatene var positive.

Ordningen har også fungert bra fordi unge har fått lov til å bestemme hvordan deres lokalsamfunn skal styres.

Stenger unge ute

Til tross for at prøveordningen bidro til mye positivt, valgte altså flertallet av politikerne på Stortinget å si nei.

Stortinget har dermed stengt dørene for unge som ønsker å få mer politisk kunnskap før valget, og unge som ønsker å engasjere seg i samfunnet.

Det er på tide at dagens politikere løfter blikket og ser oss unge. Jeg sier ja til demokrati, og ja til stemmerett for 16- og 17-åringer. Gjør du?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!