Ola Borten Moe vil at studenter skal jobbe. Men noe mangler.

  • Oscar Alexander Undahl
    Oscar Alexander Undahl
    Avtroppende leder, AUF-studenter i Trondheim
Argumentasjonen høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og regjeringen bruker, er dobbeltmoralsk, mener debattanten.

Når kan vi forvente å få de samme rettighetene som alle andre arbeidstagere?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Pandemien viste en reell svakhet i rettighetene til studenter som jobber. Vi var blant de første som ble permittert, og blant de siste som kom tilbake på jobb.

Vi fikk ikke tilgang på de samme sikkerhetsnettene som andre arbeidstagere, selv om vi tok del i arbeidslivet på lik linje med dem. I en e-post til Arbeiderpartiets medlemmer i mars 2020 skrev partileder Jonas Gahr Støre at ingen skulle bli stående alene under krisen. Fellesskapet skulle stille opp, og inntektene skulle være forutsigbare.

Allikevel ble studentene stående alene. Fellesskapet stilte ikke opp, og den eneste grunnen til at inntektene var forutsigbare, var at de var konstant fraværende.

Ekstralån

Det er dyrt å være student i Norge. Med lav studiestøtte er mange norske studenter helt avhengige av en deltidsjobb for å få endene til å møtes. Samtidig er også mange arbeidsplasser helt avhengige av den arbeidskraften norske studenter tilbyr.

Da er det viktig at vi, som arbeidstagere, får de samme rettighetene som andre arbeidstagere ved eventuell oppsigelse eller permittering. Det skal ikke være sånn at det er lettere å permittere eller si opp en student enn andre.

Da pandemien kom, var jeg selv blant dem som ble permittert. Mens min kollega fikk dagpenger, endte jeg opp med et lite ekstra studielån som skulle kompensere for seks måneders tapt inntekt. Dette til tross for at vi hadde lik stillingsprosent og lik inntekt. Den eneste forskjellen var at jeg var student og ikke han. Ettersom studenter ikke får dagpenger, fikk jeg ingenting.

Dobbeltmoral

I fjor høst sa høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG at han synes det er positivt at norske studenter arbeider ved siden av studiene. Det gir arbeidserfaring og en fot innenfor i arbeidslivet.

Men i arbeidslivet forventer man klare rettigheter, tilgang på sikkerhetsnett hvis jobben av ulike årsaker skulle forsvinne og arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven. Sånn er det ikke for studenter i jobb. Hvorfor ikke?

Når politikerne argumenterer mot at norske studenter skal ha rett på dagpenger, sier de ofte at studiene er så tid- og arbeidskrevende at de ikke er forenelige med kravet om å være reell arbeidssøker. Likevel forventes det at vi jobber ved siden av studiene.

Det ligger en ekkel dobbeltmoral i argumentet «du skal jobbe ved siden av studiene, men dagpenger får du ikke, for du har ikke tid og kapasitet til å jobbe».

Nedprioritert

Så lenge det er en politisk vilje til at studenter skal jobbe ved siden av studiene, er det viktig at de samme sikkerhetsnettene er tilgjengelige for denne gruppen. Studenter i arbeid er arbeidstagere på lik linje med andre, og da bør rettighetene reflektere det. Nå har Arbeiderpartiet styrt landet i over et halvt år, og studentene er så langt blitt nedprioritert.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), når kan jeg forvente å få de samme rettighetene som alle andre arbeidstagere?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.