SiD

Åpenheten om psykisk helse har vært forbeholdt jenter. Derfor drukner guttene | Julie Margrete Stavdal (20)

  • Julie Margrete Stavdal (20)

Den mannlige stereotypen legger strenge føringer for maskulin adferd, og alt som har med sårbarhet å gjøre blir sett på som en svakhet, skriver Julie Margrete Stavdal (20). Foto: Sergey Nivens/NTB Scanpix / Shutterstock

Si ;D-innlegg: Gutter skal kunne dele det de føler uten å skamme seg.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mange gutter kjemper en kamp mot psykiske lidelser, spiseforstyrrelser, kroppspress og sosial angst i stillhet. Tross tiår etter tiår med mer aksept ovenfor tidligere tabubelagte temaer, er vi fortsatt i en tidsalder som hysjer ned psykiske lidelser blant menn og gutter.

For hallo – menn er bare sterke, macho og beintøffe, ikke sant?

Følelser er for jenter, og sårbarhet er et tegn på svakhet – og menn er ikke svake. Eller?

Vi er blitt mer åpne

Jeg kom over et innlegg som Sophie Elise skrev i VG om kategorisering og stereotypisering av kjønnene, og det fikk meg til å tenke.

Åpenhet rundt psykiske lidelser har nådd nye høyder de siste årene, noe som er betryggende og svært viktig med tanke på forebygging og tidlig utredning. Men denne åpenheten har indirekte vært forbeholdt jenter og kvinner.

Hallo – menn er bare sterke, macho og beintøffe, ikke sant?

Statistikken har selvfølgelig påvist at også menn sliter med psykiske lidelser, men disse har druknet i majoriteten av kvinner.

Julie Margrete Stavdal (20) Foto: Privat

Det er trygghet i taushet

Det er viktig å huske at statistikken viser et helhetlig bilde av et representativt utvalg av befolkningen. I det skjulte er nok tallene mye høyere for både kvinner og menn siden det er trygghet i taushet for dem som sliter.

Tausheten kommer fra skam, selvbebreidelse og frykt for hva som vil skje hvis man åpner seg. Denne skammen kjenner nok gutter og menn litt ekstra på, rett og slett fordi utløp for slike følelser ikke passer inn i det samfunnsskapte mannsidealet.

Sårbarhet blir sett på som svakhet

Mens kvinneskikkelsen har endret seg, og feminister løfter frem kvaliteter som lenge var forbeholdt menn, har mannen blitt stående igjen i fortiden.

Den mannlige stereotypen legger strenge føringer for maskulin adferd, og alt som har med sårbarhet å gjøre blir sett på som en svakhet, og som noe kvinnelig og feminint.

Undertrykking av psykiske plager vil over tid resultere i psykiske lidelser, så åpenhet og aksept rundt følelser blant gutter er derfor like viktig. På lik linje med jenter skal gutter kunne føle trygget og rom for å dele hva enn de måtte føle, uten å skamme seg.

Det er overhodet ingen svakhet å vise følelser – faktisk er det en egenskap som både er menneskelig og nødvendig for å ha det godt med seg selv. Poenget er ikke å sykeliggjøre gutter og menns følelsesliv – men å løfte frem tause rop om hjelp og endre stereotypier.


Hos Si ;D forteller flere gutter om sine problemer. Her kan du lese noen av innleggene:


Har du hørt Si ;D-podkasten?

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.

  • Hør den med ett klikk her:

Les mer om

  1. Ungdom
  2. Mannen
  3. Kjønn
  4. Barn og unge
  5. Åpenhet
  6. Psykisk helse