Samtykkeloven er lite gjennomtenkt

  • Thea Mortensen (17)
Thea Mortensen (17) i Bærum Unge Høyre mener en samtykkelov ikke vil gi ofrene det de fortjener.

En samtykkelov gir ikke ofrene det de fortjener.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Seksuelle overgrep og voldtekt er noe av det verste mennesker kan bli utsatt for i løpet av livet. Altfor få blir dømt for å utføre disse handlingene. Noe må gjøres, men å innføre en samtykkelov er ikke løsningen.

I overgrepssaker er det som regel mye tvil. Hva skjedde egentlig på det soverommet den sene kvelden på fest? Det blir derfor ofte ord mot, og tvilen skal alltid komme den siktede til gode.

Tanken er god

Derfor har flere partier, spesielt på venstresiden, foreslått å innføre en samtykkelov. Ideen er at man må innhente samtykke fra den man skal ha sex med. Tanken er god, men hvordan det skal fungere i praksis, er vanskelig å se for seg.

Problemet med situasjonen i dag er at det blir ord mot ord når saken anmeldes. Det vil også være tilfellet dersom man har en samtykkelov. Den parten som anklages for overgrep, vil fortsatt påstå at han eller hun har fått samtykke. Unntaket er selvsagt dersom det innhentes skriftlig samtykke, men også det har utfordringer ved seg.

Det kanskje aller største problemet ved en samtykkelov er at det tar fokuset bort fra hva som er blitt gjort, til hva som er blitt sagt. Det vil ikke lenger være handlingen som står i fokus, men et eventuelt samtykke.

Presset til å gi samtykke

Jeg ser ikke for meg hvordan en full 16-åring kan gi eller nekte å gi et ærlig samtykke. Eller kvinnen som er i et anspent forhold med sin voldelige mann, som kan bli presset til å gi et «falskt» samtykke når hun egentlig blir voldtatt. Jeg tror flere vil bli presset til å gi samtykke, uten at de egentlig mener det.

Med en samtykkelov vil ikke ofrene få rettferdigheten de fortjener.

Dersom man innfører en samtykkelov, vil det fremdeles være vanskelig å fremlegge bevis. Dersom beviset skal være skriftlig samtykke, vil det ødelegge mye av det «naturlige» og «spontane» ved samleie for partnere som virkelig ønsker å ha sex.

For alle dem som blir utsatt for overgrep eller voldtekt, kan samtykkeloven fort bli en enkel vei for overgriperne å legitimere handlingen sin.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.