12 kjappe om 12 brennbare temaer: Ida Lindtveit

– Når staten skal bidra til at et barn kommer til verden, skal det ha best mulig forutsetninger.

Ida Lindtveit og KrFU mener ikke man skal forby noe bare fordi man ikke liker det.
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Navn: Ida Lindtveit Røse, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom

Alder: 24

Utdanning/bakgrunn: Bachelor i Europastudier, vært rådgiver i KrF på Stortinget

Fra: Oppegård

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Nei, ikke dagens. Vi kan gjerne ha en grense for å få folk til å komme på skolen, men dagens straff er feil. Udokumentert fravær burde gå utover karakteren i orden og oppførsel.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Nei. Vi burde heller sette strengere krav om dyrevelferd, der brudd på dem får konsekvenser. Om næringen klarer å følge disse, ser vi ingen grunn til at en lønnsom næring skal legges ned.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Ja. Sidemål er en viktig del av vår språktradisjon og historie. Fjerner vi karakteren, vil det gå sterkt utover undervisningen elevene får i sidemålet sitt, og dermed også mestringen.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Nei. Det er ganske mye vi som ulike mennesker ikke liker, men vi bør ikke forby det av den grunn. Da bør vi heller jobbe med å ha dialog med foreldre om hvorfor barna bærer hijab, og snakke med dem om de grunnleggende norske verdiene. Vi må sikre dialog, forståelse og respekt for hverandre.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Kanskje litt. Det er viktig med en balanse i rovdyrpolitikken som ikke innebærer å skyte all ulv. Den skal ikke utryddes, men heller ikke være til hinder for bønder og folk som lever i områder med mye ulv.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Nei. Når staten skal gå inn og bidra til at det kommer et barn til verden, skal det ha best mulig forutsetninger. Det mener jeg er to foreldre. Om det skulle skje noe med den ene forelderen, vil det gjøre barnet foreldreløst. Jeg mener det er viktig for et barn å kjenne sitt biologiske opphav, og så langt det er mulig, vokse opp med sine biologiske foreldre.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Ja, KrFU er åpne for bruk av tvang om det er det mest hensiktsmessige, men KrF er mot. Nå har vi vært gjennom en reform, så får vi se resultatene av den og vurdere veien videre. Det beste er om lokale prosesser ligger til grunn.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Nei. Det er et kjempeviktig og utrolig sårbart område, hvor verdens siste store bestand av torsk gyter.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Nei. De fleste kommer til å møte eksamen både på universitetet og høyskolen. Det er viktig å forberede elevene på dette.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Nei. Omskjæring er viktig for en del mennesker av religiøse grunner, spesielt for Det mosaiske trossamfunn. Det er viktig at inngrepet gjøres proft.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Ja. Det er viktig å signalisere hva faget handler om. Når det er så mye kristendom i faget, er det naturlig at også fagets navn reflekterer det.

12. Bør hasj legaliseres?

– Nei. Det tror jeg vil føre til mer bruk, noe vi ikke ønsker. Men vi bør se på alternative straffemetoder, slik at misbrukere ikke får bøter, men behandling. Unge som prøver hasj for første gang, burde få tilbud om oppfølging fra politi og helsevesen, ikke en bot i hånden og en prikk på rullebladet.

Neste intervjuer i serien:

Tirsdag 15. august: Grønn Ungdom

Onsdag 16. august: Unge Høyre

Torsdag 17. august: Senterungdommen