SiD

De sterke elevene blir ikke ivaretatt

  • Kaja (15)

Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen, skriver Kaja (15). Foto: Glenn Carstens-Peters/unsplash

Si ;D-innlegg: Tenk hvilke muligheter vi kunne fått hvis de sterke elevene fikk ekstra undervisning og kunnskap.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier ofte at den norske skolen er opptatt av å få med seg alle. Han ønsker at alle skal føle mestring og at alle skal utvikle seg.

Men i realiteten er det ikke slik, i hvert fall ikke for alle.

Svake elever og elever med lærevansker får ekstra hjelp og støtte.

Ekstra matte, naturfag eller samfunnsfag?

Det settes inn ekstra lærere, og det tas i bruk utradisjonelle læringsformer. Det utvikles også stadig nytt PC-baserte undervisningsmateriale.

Det synes jeg er bra.

Men hva med de elevene som har ekstra kunnskap og er på et høyere nivå enn sine jevnaldrende? Hva med dem som interesserer seg ekstra i noen spesifikke fag som matte, naturfag og samfunnsfag?

Disse elevene trenger også ekstra utfordringer og læring.

For ofte sitter de på skolen og føler at timene går for sakte, utfordringene er få og læringen er liten.

Forbilder på skolen

Pensumet og læreplanen er lagt på nivå med de middels gode elevene. De svake får ofte tilbud om ekstra undervisning, mens de sterke ikke blir ivaretatt.

Pensumet og læreplanen er lagt på nivå med de middels gode elevene

Vi er nødt til å skape et godt tilbud og læringsmiljø for alle, hvis alle skal føle utvikling og mestring i skolen.

Tenk hvilke muligheter vi kunne fått hvis de sterke elevene fikk ekstra undervisning og kunnskap.

De kunne blitt en ekstra ressurs for klassen og skolen. De kunne deltatt i ulike konkurranser og prosjekter.

Se på Tyskland for eksempel

Tilpasset undervisning for de sterkeste elevene vil kunne gi dem bedre selvfølelse og gjøre dem til gode forbilder på skolen.

Land som vi liker å sammenligne oss med, prioriterer skole og utdanning i større grad enn det Norge.

Se på Tyskland for eksempel. Alle barna der går på grunnskolen fra de er seks år til de er ti eller tolv år. Etter dette velger de mellom fellesskole, realskole eller gymnasium.

Her er ett tiltak kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil innføre: Nedre grense for skolekvalitet

Dette velges basert på barnets evner slik at skoleundervisningen kan tilpasse alle på de forskjellige skolene.

Trenger et godt tilbud til alle

På noen skoler gjennomføres forsering, spesielt i matematikk, med mulighet for å ha matte ett eller flere år opp.

Riktig nok gjennomføres ikke dette på alle skoler. Kun et fåtall.

Vi trenger derfor å skape tilbud på hver enkelt skole. Hvor mye du utvikler deg, skal ikke ha noe med hvilken skole du går på.

Det ville vært dumt å sløse bort kunnskapen til elevene ved ikke å gi dem nok utfordringer

Er det ikke mulig å sette inn en ekstra lærer, kan læreren gi de elevene som er på et annet nivå, vanskeligere oppgaver og veiledning.

Det er på tide Norge trapper opp, Røe Isaksen!

Mitt spørsmål til Røe Isaksen er om det ikke hadde fungert best å skape et godt tilbud for alle?

Det ville vært dumt å sløse bort kunnskapen til elevene ved ikke å gi dem nok utfordringer.

Norge ønsker vel ikke å være noe dårligere enn andre nasjoner på skole og utdanning?

Det er på tide at Norge som et av verdens beste land trapper opp og gjør en forandring!


Lar du deg engasjere i saker om skolen? Her er flere innlegg du kan lese:

Les også

  1. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: Vi har et klasseskille i skole-Norge

  2. Malin Spirdalen Skifjeld (18): Yrkesfag kan gi skoleleie elever lyst til å stå opp

  3. Benjamin Laate (17): Skolen i dag hjelper ikke elever med å prestere bedre

  4. Amanda Hylland Spjeldnæs (18): Slik tok elevrådet over Elvebakken vgs en hel uke


Les mer om

  1. Torbjørn Røe Isaksen
  2. Undervisning
  3. Ungdom
  4. Skole
  5. Skole og utdanning