Hvordan kan vi hindre at mitt kull blir et «taperkull»?

  • Kristian Gregor Rønningen
 2023-kullet bør få tilleggspoeng for ikke å falle bakpå i konkurransen, mener debattanten. Bildet viser Samordna opptaks hjemmeside.

«Koronakullene» gjør at vanlige kull sliter i konkurransen om opptak til høyere utdanning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Snart skal avgangskullet for 2023, som jeg er en del av, opp i noe vi aldri har hatt før. Eksamen. Neste år må vi konkurrere mot «koronakullenes» usedvanlige høye karaktersnitt for å kunne komme inn på høyere utdanning, men konkurransen er ikke rettferdig.

Uten eksamen blir folk «smartere»

Etter at eksamen er blitt avlyst de siste tre årene, har vi sett at karaktersnittet for avgangselevene har gått opp. Karaktersnittet som gjenspeiles i poenggrensene til høyere utdanning, er blitt generelt høyere, og de siste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at karaktersnittet for avgangskullet i 2022 er rekordhøyt.

Eksamen er i dag den eneste vurderingen av hva vi kan i faget som er 100 prosent rettferdig. Med standpunktkarakter som eneste gjeldende karakter, vil alltid variabler – som for eksempel hvor godt læreren liker deg, og hva læreren tror du kan – være til stede.

Uten eksamen er det kun læreren som du har sett hver dag, gjerne over flere år, som vurderer om du kommer inn på drømmestudiet eller ikke. Da ser vi at alle generelt er «smartere».

Eksamen sikrer at du får en vurdering av hva du kan i faget, helt uavhengig av kjønn, bosted og personlige forhold til læreren.

Ikke la oss bli taperne

De neste avgangskullene i videregående skole burde få tilleggspoeng i førstegangsvitnemålet for å kunne konkurrere med «koronakullene».

Uten disse tilleggspoengene vil vi systematisk tape i konkurransen om opptak til høyere utdanning. Da risikerer vi at de neste avgangskullene blir taperkullene. De samme taperkullene som i tillegg må hente inn tapt læring etter pandemien og lærerstreiken.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.