Fraværsgrensen: Elevstreiken viste at vi vil stå opp for de psykisk syke. Det er ikke realiteten.

  • Jente (17)
    Jente (17)

Si ;D-innlegg: Vil du bry seg om eleven med sosial angst, når alle samler seg inne på et trangt rom på klassetur?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Da elever streiket mot den mye omtalte fraværsgrensen, var det en ting som sto i fokus: Verne om de psykisk syke som ikke er blitt plukket opp av psykologer eller skolehelsetjenesten.

Tusener av ungdommer streiket, mens klasserommene sto tomme.

Elever viste sammen at psykisk syke er en gruppe vi vil støtte.

Ikke realiteten

Nå som fraværsgrensen på 15 prosent ser ut til å bli et faktum, er det én ting som gjenstår og se: Hvor mange av dem som streiket vil faktisk prøve å hjelpe en person de tror sliter psykisk?

Hvor mange vil si ifra til helsepersonell dersom de mistenker at noen sliter?

Hvor mange av streikerne vil møte psykisk syke medelever med medfølelse, aksept og et ønske om å hjelpe dem?

Vil du bry seg om eleven med sosial angst, når alle samler seg inne på et trangt rom på klassetur? Vil du ta deg tid til å høre på andres problemer?

Hvor mange av dem som streiket vil faktisk prøve å hjelpe en person de tror sliter psykisk?

Elevstreiken viste at vår ungdomsgenerasjon vil stå opp for de psykisk syke. Det er ikke realiteten.

Jeg vet ikke hvor mange ganger en av mine medelever – som er åpen om sin psykiske tilstand – ikke er blitt respektert og tatt hensyn til av medelever.

Mange typer rundt oss

Tenk på alle elvene på trinnet ditt. Den litt sjenerte gutten som ikke sier mye i timen, blir jevnlig slått hjemme.

Jenta alle synes tar mye plass, får angstanfall jevnlig. Mens du noterer i timen, begynner kroppen hennes å riste, og hjernen reagerer som i en svært farlig situasjon. Det er som regel da hun haster ut av timen for å fylle vann.

Gutten som kanskje ikke dukker opp så mye, men som har en hyggelig personlighet, blir jevnlig seksuelt misbrukt av sin egen far.

Jenta du ser er så flink til å ta ansvar, har ikke styr på det perfekte livet sitt. Hun er blitt tvunget til å være slik på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk.

Alle disse elevene er rundt oss daglig på skolen.

Det er vår tur til å vise dem

La oss ikke la en den kommende fraværsgrensen gå ut over dem som sliter psykisk. Det er vår tur til å vise de eldre generasjonene at vi ikke lar våre medelever slite i det stille.

Det er vår tur til å vise de eldre generasjonene at vi ikke lar våre medelever slite i det stille

Vi skal vise at vi lever i et såpass åpent og moderne samfunn at det å respektere og prøve å hjelpe de som sliter psykisk, blir sett på som helteverdig.

La den nye fraværsgrensen bli en mulighet for oss medelever til å stå opp for hverandre.

Vis at du står for det du streiket mot og vær en god medelev.

Personen du baksnakker, kan ha en helt annen historie enn det du tror.


Vi opplever rett og slett en fraværsgrensebonanza i Si ;D. Les flere av innleggene som har kommet inn til oss!


Podkast: Line (22) slet med panikkangst. Slik ble hun bedre

For to år siden opplevde hun panikkangstanfall for første gang. Hun var sikker på at hun skulle dø.

Siden fulgte en lang periode med det hun beskriver som «et rent helvete».