SiD

Jeg er bekymret for at vi blir for like foreldrene våre | Julius Mikkelsen

  • Julius Mikkelsen (18)
Hvordan planlegger man den kommunistiske revolusjonen over Facebook lissom? spør Julius Mikkelsen.

Vi har bedt fem ungdommer analysere årets Ungdata-rapport. Julius Mikkelsen skriver om funnene om generasjon skikkelig.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I den ferske rapporten heter det:

  • Ungdom blir stadig mer veltilpasset og skikkelige.
  • De røyker og drikker mindre.
  • Forholdet til foreldrene er forsterket, og unge er oftere hjemme enn før.
Les også

Les mer om rapporten og de andre ungdommenes tekster her


Julius Mikkelsens tekst:

Veltilpassede ungdom er flott i et samfunn hvor man skal trives sammen, men ofrer vi kreativitet og evnen til kritisk tenkning på skikkelighetens alter?

I den nypubliserte Ungdata-rapporten kommer det blant annet frem at vi har med en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon å gjøre, som sammenlignet med tidligere generasjoner blir stadig skikkeligere og mer og mer veltilpasset.

Dette vil av mange tolkes som uforbeholdent positivt. Men kanskje går det noe tapt i all fornøydheten.

Kanskje potensialet for endring i samfunnet vårt forsvinner. Er friksjon mellom foreldre og ungdom nødvendig for å få bringe frem endringer i samfunnet?

Vanskelig med revolusjon

Jeg tror at en ungdomsgenerasjon som er for komfortabel i sine egne hjem, kan mangle evnen og viljen til å kjempe for endring i samfunnet.

Jeg tror at en ungdomsgenerasjon som er for komfortabel i sine egne hjem, kan mangle evnen og viljen til å kjempe for endring i samfunnet

Jeg er bekymret for at en hjemmekjær datagenerasjon kan glemme at det er en verden med feil der ute, og viderefører foreldregenerasjonen heller enn å skape sine egne generasjonskulturer.

Skikkeligheten som dokumenteres i rapporten, kan også anses som en bekymringsverdig trend. Er en generasjon som går i bane rundt skolen særlig sunt?

Rapporten maler et bilde av en ungdom som lydig går på skolen fordi det er viktig, og som etter skolen drar hjem for å snakke med vennene sine på digitale plattformer.

Hvordan planlegger man den kommunistiske revolusjonen over Facebook lissom?

Mora mi kan gjøre det

Jeg er bekymret for at ungdomsgenerasjonen, som jeg selvfølgelig også er en del av, skal bli en generasjon preget av uvillighet til å rokke ved det etablerte.

Jeg er bekymret for en generasjon som kanskje stoler så mye på foreldrene sine at de ikke klarer å gjøre opp sine egne meninger.

Jeg er bekymret for at vi skal bli generasjon «mora mi kan gjøre det for meg», men jeg håper dypt og inderlig at alle bekymringene mine er ubegrunnede.


Les mer om

  1. Skole
  2. Ungdom
  3. Generasjon