SiD

Regjeringen begrenser fundamentet i norsk næringsliv | Ola Berg Edseth

 • Ola Berg Edseth
  Ola Berg Edseth
  Styremedlem, Oslo Vest FpU
Vi er avhengig av å se på olje- og gassnæringen som en del av løsningen, skriver debattanten.

Fremfor å legge til rette for verdiskapning i en region hvor det så sårt trengs, lar man KrF og Venstre begrense Norges viktigste næring.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Avkarboniseringen av Europa er i full gang, og myndighetene jobber for å forsyne landene med ren elektrisitet. Spørsmålet er bare når og hvordan denne overgangen skal finne sted.

Mens en rekke norske partier ønsker en bestemt dato for avviklingen av norsk petroleum, er ikke dagens regjering særlig bedre all den tid de sier nei til konsekvensutredning av LoVeSe.

Fremfor å legge til rette for verdiskapning i en region hvor det så sårt trengs, lar man KrF og Venstre begrense Norges viktigste næring.

Enkeltindivider

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) anslår at oljeetterspørselen kommer til å øke 12 prosent frem mot 2040, uavhengig av hvor mye norsk sokkel produserer.

Som i alle andre næringer er det markedet som selv er best egnet til å styre utfasingen. Skulle man stoppe utvinningen av olje og gass i en tid næringen fortsatt er lønnsom, vil andre nasjoner erstatte det norsk sokkel utgjør på en global basis.

Uheldigvis sier regjeringen heller nei til en konsekvensutredning av LoVeSe, skriver debattanten.

Politikere og byråkrater kan legge til rette for nyskapning og innovasjon, men til syvende og sist er det enkeltindivider med unik kunnskap som kommer med nye teknologiske løsninger som revolusjonerer måten vi produserer og konsumerer energi.

Den rasende utviklingen i elektriske motorer og hybridteknologi er gode eksempler på dette.

Bidrar til omstilling

Ved hjelp av en petroleumsnæring som går med dundrende overskudd år etter år, legger norske myndigheter til rette for fremtidens teknologiske revolusjoner, deriblant effektivisering i kraftkrevende industri og karbonfangst.

Derfor er vi avhengig av å se på olje- og gassnæringen som en del av løsningen på klimautfordringene fremfor et problem.

Naturgass kan utvilsomt bidra til omstillingen til fornybar energi. Utfordringen med sol og vind er at energilagringen er svært kostbard.

Les også

Emma Erlandsen skriver i samme spalte: Høyre slår for hardt ned på vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Frem til konkurransedyktige batterier blir utviklet, er man avhengig av andre energikilder som kan supplere strømmarkedet i perioder sol- og vindenergi ikke er i stand til å dekke energibehovet.

Flytte byrden

Stabile og effektive energikilder kommer til å være helt avgjørende for industrialiseringen av en rekke afrikanske og asiatiske nasjoner. Mens kull var helt grunnleggende for Europas og Kinas industrialisering, spiller petroleum en vesentlig rolle for flere av de raskest voksende afrikanske og asiatiske nasjonene.

Ved hjelp av god tilgang på pålitelig og relativt billig energi kan man legge til rette for industri, verdiskaping og klassereiser for enorme menneskemengder.

Fremfor å vanskeliggjøre tilgangen på pålitelig og relativt billig energi, skyve klimabyrden over på andre oljeproduserende land og svikte det europeiske energimarkedet, burde myndighetene anse petroleumsnæringen som en større del av løsningen.

Uheldigvis sier regjeringen heller nei til en konsekvensutredning av LoVeSe og lar partier med minimal oppslutning begrense fundamentet i norsk næringsliv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

 1. Oljepolitikk
 2. Omstilling
 3. Fornybar energi
 4. Oljeindustrien
 5. IEA
 6. Klimapolitikk
 7. Internrevisjonen ung