Rødt må synliggjøre hva vi mener om fosterreduksjon | Rameen Sheikh

  • Rameen N. Sheikh (21)
Det er forbundet høy risiko med flerlingfødsler. Uansett hvilken grunn en kvinne måtte ha for å ta fosterreduksjon, så er det opp til kvinnen å bestemme selv, skriver Rameen N. Sheikh, Nestleder i Rød Ungdom.

Internrevisjonen ung: Å tvinge kvinner til å gå i abortnemnd for å trygle er hårreisende i 2019.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Rødts landsmøte som skal holdes 9.- 12. mai, nærmer seg med stormskritt. Mange spennende og gode forslag skal behandles, for eksempel Rød Ungdoms ønske om å styrke abortloven.

Per nå har ikke Rødt vedtatt politikk om fosterreduksjon.

Rødt sier at de ønsker å forsvare abortloven uten å tydeliggjøre hvor lenge de for eksempel vil tillate fosterreduksjon. Det reagerer vi i Rød Ungdom på. Derfor har vi tatt saken i egne hender ved å sende inn en uttalelse til landsmøtet.

Etter at regjeringen begrenset muligheten for fosterreduksjon, er det viktig at Rødt på en tydelig og offensiv måte styrker kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Rameen Sheikh (20) er nestleder i Rød Ungdom.

Kvinnen vet best

I 2018 var det 12.380 aborter, og kun åtte selvbestemte fosterreduksjoner.

Regjeringen har dermed valgt å svekke abortloven på bakgrunn av et veldig lite antall aborter. Likevel er selvbestemt rett til fosterreduksjon en viktig rettighet fordi det gir kvinner grunnleggende mulighet til å bestemme over eget liv og egen fremtid.

Både vår egen historie og nåtidens situasjon i andre land viser at strenge abortlover og totalforbud setter kvinners liv og helse i fare. 26 land i verden har fortsatt totalforbud mot abort, og langt flere land har strenge restriksjoner.

Vi har fremdeles ikke tall på hvor mange kvinner som døde, ble sterile eller måtte leve med kroniske smerter på grunn manglende muligheter til å utføre trygge aborter før i tiden.

Det er den enkelte kvinnen som sitter igjen med konsekvenser av en eventuell fødsel som følge av manglende abortrettigheter. Hverken vi eller regjeringen kommer til å ha noe med barnet å gjøre. Derfor stoler vi i Rød Ungdom på at kvinner er de eneste som kan ta de rette valgene for seg selv og sin fremtid, og mener at Rødt bør mene det samme.

Må ta stilling

Regjeringens «kompromiss» er ikke gjort på vegne av noen av partiene som sitter i regjering. Det er et kompromiss som blir gjort på vegne av halve Norges befolkning. Dette kompromisset er vi ikke villige til å inngå!

Det er ingen enkel sak å ta abort. Å tvinge kvinner til å gå i abortnemnd for å trygle om å få lov til å bestemme over sitt eget liv, er hårreisende i 2019.

Det er forbundet høyere risiko med flerlingfødsler. Uansett hvilken grunn en kvinne måtte ha for å ta fosterreduksjon, er det opp til kvinnen å bestemme selv.

Nå som heller ikke Arbeiderpartiet har gått inn for selvbestemt abort til uke 18 og fjerning av abortnemndene, er det enda viktigere at Rødt synliggjør politikken sin på feltet.

Vi må ikke bare jobbe for å forsvare den eksisterende abortloven, men jobbe offensivt for å fronte allerede vedtatt politikk, samt vedta hvor lenge vi ønsker å tillate fosterreduksjon.


Vil du lese mer av Rameen Sheikh? Ta en titt på disse innleggene:

Les også

Det er uforståelig at venstresiden ikke løfter frem elbilens mørke bakside | Rameen N. Sheikh

Les også

Det hjelper lite å hjelpe folk der de er, når det regner bomber over dem | Rameen N. Sheikh

Les også

10.000 flyktninger er i Moria-leiren. Norge bør huse alle. | Rameen N. Sheikh

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.