SiD

AUF, har dere samvittighet til å be ungdom stemme på eget moderparti? | Anna Kvam

  • Anna Kvam (20), talsperson for Grønn Ungdom
Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak krava, skriver Anna Kvam (20).

Si ;D-innlegg: Noe av det mest åpenbare ungdomspolitikere kan gjøre for å sikre sin egen fremtid, er ikke å drive valgkamp for de som ødelegger den.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvor stor uenighet kan det være mellom et ungdomsparti og et moderparti?

Vi mener uenighetene som kan skille AUF fra Arbeiderpartiet i klimapolitikken etter helgens landsmøte er så enorme, at vi stusser på at AUF ikke setter ordentlig makt bak kravene.

Det gjelder særlig spørsmålet om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Gambler bort penger

AUF er klokkeklare på at torsk, reiselivsnæring og sårbar natur skal være viktigere enn olje.

De lytter til lokalbefolkningen, til flertallet av nordmenn og til en voksende andel av LO-forbundene som sier nei til oljeaktivitet i LoVeSe.

AUF foreslår også å fase ut norsk petroleumsnæring innen 2035. De skjønner at man ikke kan drive troverdig klimapolitikk med fortsatt stabilt høyt utvinningstempo.

Å fortsette en massiv investering i olje i en verden som i løpet av kort tid skal gjøre seg langt mindre avhengig av olje og gass, det er å gamble bort penger vi kunne brukt på grønne arbeidsplasser.

Anna Kvam (20), talsperson i Grønn Ungdom.

Gjennomskuet tåkepraten

Både konflikten om LoVeSe og resten av oljepolitikken illustrerer hvor dypt uenigheten om klimapolitikken stikker. Arbeiderpartiet har sammen med Fremskrittpartiet og Høyre alltid ønsket olje i Lofoten.

I sitt nye forslag til partiprogram prøver de å tåkelegge dette standpunktet med et såkalt kompromiss: Vern områder uten olje, men kjøre på i de mest sårbare områdene.

Vi forventer at AUFs engasjement er større

Vi, AUF og miljøbevegelsen har alle gjennomskuet tåkepraten.

Kompromissforslaget er ikke annet enn business as usual.

Har dere virkelig samvittighet til å drive på sånn?

Det er ikke bare i Lofoten de er gira på mer olje. I programutkastet slår de fast at Parisavtalen ikke skal ha nevneverdig betydning for Norge.

De kjøre på med «økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal».

De ignorerer at redusert norsk oljeproduksjon gir reduserte klimagassutslipp globalt, og de gir blanke i at togradersmålet krever at 80 prosent av kjente fossilreserver og all olje og gass i nordområdene ikke kan utvinnes.

AUF, har dere virkelig samvittighet til å oppfordre ungdom til å stemme på et parti med en slik klimapolitikk?

Sett makt bak krava

Mange som engasjerer seg i AUF ønsker å endre Arbeiderpartiet fra innsiden. Vi applauderer innsatsen dere gjør, men ikke finn dere i at oljelobbyen skal vinne på Arbeiderpartiets landsmøte også i år.

Sett makt bak krava som i 2005 da dere nektet å drive valgkamp for Arbeiderpartiet om de ikke innførte gratisk skolebøker.

Vi forventer at AUFs engasjement er større, og at virkemidlene bør være like skarpe når det gjelder kampen om Lofoten på landsmøtet i helgen.

Må sikre egen framtid

Noe av det mest åpenbare ungdomspolitikere kan gjøre for å sikre sin egen fremtid, er ikke å drive valgkamp for de som ødelegger den. Kampen mot klimakrisen er vår tids største solidaritetskamp for mennesker i hele verden.

AUF bør tenke grundig gjennom om de med samvittigheten i behold kan fronte sin egen klimapolitikk i skolevalgkampen, uten samtidig å advare mot Arbeiderpartiet.


Les flere innlegg om debatten på oljeutvinning her:

Les også

  1. Nei, FpU. Olje er ingen jobbgaranti, skriver Hulda Holtvedt (17).

  2. Kvam og Nøst: Olje i Arktis + togradersmålet = usant.

  3. Økonomiredaktør i Aftenposten: Norge bør frede Lofoten og bare Lofoten fra oljeleting.


Les mer om

  1. AUF
  2. Oljepolitikk
  3. Lofoten
  4. Arbeiderpartiets landsmøte
  5. Arbeiderpartiet (Ap)