Politiet: - Dette bør du gjøre dersom du blir vitne til et ran

– Bruk hodet til å legge merke til kjennemerker ved ranerne, råder Geir Tveit, politikontakt i Oslo sentrum.

Du må ikke nødvendigvis gripe inn fysisk for å være til hjelp.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

– Det var ikke trusselen om kniv jeg fant mest motbydelig, det var dere voksne som sto og så på, skriver en 15-åring i Aftenposten Si ;D.

Da skribenten ble ranet på åpen gate, var det ingen som forsøkte å hjelpe verken mens ranet skjedde eller etterpå.

– Jeg forventet kanskje et «går det bra?», eller «skal jeg ringe politiet?». Tydeligvis hadde jeg litt for høye forhåpninger, skriver 15-åringen, som anslår at den nærmeste voksne sto to meter unna da ranet skjedde.

Men hva er egentlig anbefalt å gjøre dersom man blir vitne til et ran?

– Det er viktig at vitner ikke utsetter seg selv for fare ved å gripe inn fysisk. Da risikerer politiet å få enda en sak å etterforske, sier Geir Tveit, politikontakt i Oslo sentrum.

Unntaket er dersom man tydelig har forutsetninger for ikke å frykte noe, for eksempel om man er en større gruppe sterke voksenpersoner, og det ikke er våpen involvert.

Les også

Les 15-åringens innlegg: «Hvert år skjer det flere ran i Oslo. Jeg ble et av ofrene.»

Legg merke til kjennemerker

Tveit understreker at det er flere måter å hjelpe til på enn å gripe inn fysisk.

– Bruk hodet til å legge merke til kjennemerker ved ranerne. Det trenger ikke å handle om å fastsette en konkret alder, men om å memorere klær, utseende, eventuell rømningsbil og hvilken retning de løper etter ranet. Dette vil være nyttige opplysninger for politiet, sier Tveit.

Politiet burde kontaktes så raskt som mulig. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre med situasjonen, kan politiet gi deg råd over telefon.

– Det aller viktigste er å varsle, slår Tveit fast.

Ifølge politikontakten hender det at vitner til ranshendelser vegrer seg for å kontakte politiet i frykt for å måtte vitne under en eventuell rettssak.

– Derfor er det viktig for meg å understreke at vi i politiet har mulighet til å prøve å skjerme vitnene så godt som mulig.

Ikke fremprovoser

Dersom noen er usikre på om informasjonen de sitter på, er relevant for politiet, er det bedre å ta kontakt sent enn å la være.

– Så kan vi gjøre den vurderingen, sier Tveit.

– For noen kan det være fristende å dra frem telefonen for å få gjerningsmennene på video. Er dette anbefalt?

– Det kan være fint å ta bilder, men da må det ikke gjøres synlig. Dersom gjerningsmennene oppdager det, kan det provosere dem, og du kan bli neste offer. Men dersom du står ved et vindu og ser det hele på avstand, er det helt topp. Men ikke provoser frem noe.

Det aller viktigste du gjør, er å ringe først, understreker Tveit.

– Og prøv å legge merke til hvor de løper eller kjører etterpå.