SiD

Jeg er autist og stolt av det

  • Silje Paulsen (21)
    Rødt Bergen
Autisme er ikke slik som karakteren «Sheldon Cooper» fremstiller det i serien «The Big Bang Theory», skriver Silje Paulsen (21).

«Så du har ikke empati?» er blant kommentarene jeg har fått etter å ha sagt at jeg er på autismespekteret.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

2. april er FNs dag for bevissthet rundt autisme. Opplevelsene og erfaringene mine med denne diagnosen viser at det er nødvendig å markere dagen.

Jeg fikk diagnosen Aspergers syndrom for to år siden. Mye har skjedd siden da. Jeg har lært mye om hva autisme betyr, mange brikker har falt på plass, og jeg har lært å forstå de problemene jeg sliter med i hverdagen.

Mye uvitenhet

Jeg har vært åpen om diagnosen og møtt mye misforståelser og uvitenhet. «Så du har ikke empati?», «du ser jo helt normal ut» og «noen i familien har autisme, og du virker jo ikke sånn i det hele tatt!» er blant kommentarene jeg har fått etter at jeg har sagt at jeg er på autismespekteret.

Jeg har brukt mye tid på å forklare hva det vil si å være autist. Jeg har opplevd ikke å bli tatt på alvor og er blitt behandlet som et barn.

Dessverre er ikke mine opplevelser unike for mennesker på autismespekteret. Lite kunnskap, skadelige stereotypier og dårlig representasjon i mediene bidrar til at mange på spekteret blir diskriminert og behandlet som mindreverdige i samfunnet.

Autister er ulike som alle andre

Autisme er ikke slik som karakteren «Sheldon Cooper» fremstiller det i serien «The Big Bang Theory». Autister er ikke følelsesløse, utagerende menn og gutter som ikke kan snakke om noe annet enn «Star Trek». Autisme er et stort mangfold av mennesker som er minst like unike som alle andre.

Autister kan være kvinner og ikke-binære, autister kan være flerkulturelle, og autister kan være skeive. Autismespekteret er stort og inneholder et mangfold av blant annet sosiale, kognitive og sensoriske utfordringer og behov.

Må inn i norsk lov

På FN-dagen for bevissthet rundt autisme er mitt håp at den nye regjeringen vil ta oss seriøst og se på oss som verdige medlemmer av samfunnet.

For ett år siden stemte nemlig stortingsflertallet mot innføring av CRPD. Dette er en FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Men 24. mars i år fremmet Tobias Drevland Lund (Rødt) et forslag på Stortinget om å inkludere CRPD i norsk lov. Håpet er at det nye stortinget vil være med på å gi oss tryggheten vi trenger.

Mitt håp er at anerkjennelsen av vår likeverd vil være begynnelsen på et bedre liv, ikke bare for oss med funksjonsnedsettelser som lever nå, men også de som kommer etter oss. Men kampen stopper ikke der.

Bekjempe fordommer

Vi må være aktive i å sikre at CRPD blir opprettholdt etter at den eventuelt innføres. Vi må være synlige og stolte over hvem vi er. Vi må bidra til å bekjempe fordommer knyttet til autisme og andre funksjonsnedsettelser.

Derfor ønsker jeg å bruke FNs dag for bevissthet rundt autisme til å gjøre folk oppmerksom på fordommene vi møter i hverdagen, og på hvordan man kan bekjempe dem. Jeg ønsker å bruke dagen på å vise meg frem og være stolt av hvem jeg er.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!

Les mer om

  1. Funksjonsnedsettelse
  2. Autisme
  3. Inkludering
  4. Mangfold